skip to Main Content

Carinova trekt verzuimprotocol met onmiddellijke ingang in

In een constructief gezamenlijk overleg op 27 maart 2018 tussen werknemersorganisaties FBZ, CNV, NU’91, FNV, de ondernemingsraad en het bestuur van Carinova is naar aanleiding van de ontstane situatie rond het verzuimprotocol overeenstemming bereikt om het huidige verzuimprotocol met onmiddellijke ingang in te trekken.

Op vrijdag 6 april vindt overleg plaats tussen de vakorganisaties, ondernemingsraad en Carinova om overeenstemming te bereiken over een nieuw te vormen verzuimprotocol. Carinova geeft aan dat het nooit de bedoeling is geweest om in strijd te handelen met de wet- en regelgeving. Carinova hecht, evenals de werknemersorganisaties, aan goed werkgeverschap.

Indien medewerkers benadeeld zijn kunnen zij contact opnemen met de personeelsafdeling van Carinova. Carinova en de werknemersorganisaties onderschrijven het belang van een positieve beeldvorming in de branche. Een goed en helder verzuimprotocol levert hier een bijdrage aan.

×Close search
Zoeken