skip to Main Content

Cao Ziekenhuizen nu van toepassing op alle algemene ziekenhuizen

Ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen 2017-2019 is algemeen verbindend verklaard (AVV) door de minister van SZW. Dat betekent dat de cao-afspraken met ingang van 8 juni jl. van toepassing zijn op alle werkgevers die ziekenhuiszorg aanbieden.

Waarom een AVV?

Zolang een cao niet AVV is verklaard is, is de cao alleen van toepassing op een werkgever die bij werkgeversorganisatie Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is aangesloten. Dan kan leiden tot concurrentie in de branche. Cao-partijen willen graag concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen. Daarom hebben ze de minister gevraagd de nieuwe cao te laten gelden voor de hele branche, dus ook op werkgevers die geen lid zijn van de NVZ.

Wat betekent dit?

Door het besluit van de minister gelden de afspraken in de ge-avv’de cao nu voor alle werkgevers die ziekenhuiszorg aanbieden. Zowel voor werkgevers die zijn aangesloten bij de NVZ als voor werkgevers die geen lid zijn. Hebben werkgevers en werknemers afspraken gemaakt die strijdig zijn met de ge-avv’de cao? Dan zijn die nietig. In plaats daarvan gelden de bepalingen uit de ge-avv’de cao.

Hoe zit het met de AMS?

De AVV geldt niet voor de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). De AMS is van toepassing op medisch specialisten werkzaam bij een instelling die lid is van de NVZ. Of op medisch specialisten die bij een werkgever werkzaam zijn die niet bij de NVZ is aangesloten, maar die er wel voor gekozen heeft de AMS toe te passen.

Download de AVV-Cao

×Close search
Zoeken