skip to Main Content

Cao UMC is een feit

UMC

Alle werknemersorganisaties die aan tafel zitten bij de Cao UMC hebben intussen ingestemd met het eindbod voor een nieuwe cao. Dat betekent dat de Cao UMC 2018-2020 een feit is.

Na een moeizaam onderhandelingsproces voor een nieuwe Cao UMC werd afgelopen zomer een actietraject gestart in de acht umc’s. Omdat de NFU niet over de brug kwam met een beter bod, werd in september zelfs overwogen om zondagsdiensten te houden. Zover kwam het uiteindelijk niet. Mede dankzij de druk die werknemers samen hebben opgevoerd, deed de NFU op 19 september een eindbod.

Uitslag ledenraadpleging

De vier werknemersorganisaties besloten dit bod aan hun achterban voor te leggen. De uitslag van de ledenraadpleging van AC/FBZ, FNV en CNV was positief. Zij lieten vorige week al aan de NFU weten in te stemmen met het eindbod. CMHF had iets meer tijd nodig, omdat de ledenraadplegingen van de aangesloten verenigingen een verschillende uitkomst hadden: de achterban van NU’91 (die verpleegkundigen vertegenwoordigt) stemde tegen, terwijl de leden van de LAD en VAWO (vakbond voor de wetenschap) wel instemden. CMHF besloot op 5 november in te stemmen.

Nieuwe cao

Daarmee is de nieuwe Cao UMC 2018-2020 een feit. De cao loopt van 1 januari 2018 tot 1 januari 2021. Werknemers krijgen gedurende de looptijd een salarisverhoging van in totaal 8,25% (2,5% per 1 augustus 2018, 2,75% per 1 augustus 2019 en 3,0% per 1 augustus 2020). Het persoonlijk budget wordt per 1 januari 2019 omgezet in een structurele salarisverhoging van 0,92%. Dit geldt niet voor medisch specialisten, omdat hun persoonlijk budget in de vorige cao is opgenomen in het budget functiegebonden kosten. Daarnaast ontvangen coassistenten vanaf 1 januari 2019 (naast de huidige vergoedingsregelingen) een vergoeding van 100 euro bruto per maand tijdens de coschappen die zij lopen in een umc.

Werkdruk en generatiebeleid

Verder is afgesproken dat er een vijfsporenbeleid komt om de werkdruk te verlagen en dat bij alle umc’s wordt geïnventariseerd hoe generatiebeleid handen en voeten kan krijgen. Tijdens de ledenraadpleging van AC/FBZ hadden diverse leden vragen over hoe dit concreet handen en voeten krijgt. AC/FBZ wil dit bij de verdere uitwerking van de afspraken dan ook direct oppakken.

De cao-partijen zullen de komende tijd om tafel gaan om het eindbod nader uit te werken.

×Close search
Zoeken