skip to Main Content

Bonden trekken overleg Cao Kraamzorg vlot; hoogste tijd voor een resultaat!

Kraamzorg

Al ruim een half jaar wordt er overlegd over een nieuwe Cao Kraamzorg, maar er voltrekt zich een uiterst langzaam proces. De sector lijdt enorm onder het toenemende personeelstekort en werkdruk. Daarom is het uitermate onwenselijk dat bij werkgever Bo Geboortezorg de sense of urgency voor het maken van nieuwe cao-afspraken volledig lijkt te ontbreken.

Overal uit het land komen signalen dat niet meer het volledige pakket aan kraamzorg geleverd kan worden. Kraamzorgmedewerkers beaamden die problemen tijdens een flyeractie eind mei (Bekijk de flyer Wil jij ook een goede cao?) en ondersteunden de inzet van de bonden. Hoogste tijd dus dat er een resultaat bereikt wordt en gewerkt wordt aan een aantrekkelijke sector. Tijdens het overleg op 27 juni werd echter wederom geen resultaat bereikt. Mocht het volgende overleg op 10 juli opnieuw nergens toe leiden, dan beraden we ons op een actietraject.

Overleg vlottrekken

Omdat een totaalpakket aan voorstellen van de werkgevers ondanks herhaalde verzoeken nog steeds ontbrak, waren de vier werknemersorganisaties genoodzaakt het overleg begin juni af te blazen. Om het overleg vlot te trekken hebben de werknemersorganisaties zelf een totaalvoorstel opgesteld als input voor het overleg op 27 juni. Dit bevat afspraken om te komen tot duurzame inzetbaarheid, een aantrekkelijke sector en een passende waardering voor de huidige en toekomstige werknemers. Groot struikelblok in de huidige cao is dat er op een flink aantal plaatsen reeds gemaakte cao-afspraken niet worden nageleefd. Daarom zijn ook voorstellen opgenomen om de naleving op te pakken en waar noodzakelijk af te dwingen.

Uitkomsten overleg

Tijdens het overleg op 27 juni waren partijen het eens over het belang van een cao voor de werknemers in de kraamzorg. Waarbij voorop staat dat ze gedurende hun hele carrière werken in een aantrekkelijke sector met dito waardering met ruimte voor ontwikkeling en waar aandacht is voor werkdruk en arbeidsomstandigheden. Ondanks de voorbereidingen van de bonden leidde het overleg wederom niet tot concrete afspraken over wat er in het akkoord moet komen te staan. Werkgevers gaven aan eerst weer in gesprek te willen met de leden van BO Geboortezorg om te bezien of de ingeslagen weg -besprekingen aan de hand van voorstellen van de werknemersorganisaties- gevolgd kan worden.

Geen resultaat, dan actietraject

Op 10 juli vinden de volgende onderhandelingen plaats. Wat FBZ betreft moeten er nu wel echte afspraken gemaakt worden en geen vertragingstactieken worden toegepast. Er is lang genoeg gesteggeld over de inhoud. Als er wederom geen punten op de i worden gezet, beraden we ons op een actietraject.

×Close search
Zoeken