skip to Main Content

Bijna 1 op de 3 zorginstellingen verliesgevend in 2016

Van alle instellingen in de grootste zorgsectoren was 30 procent verliesgevend in 2016. Dat was 24 procent in 2015. De ziekenhuissector was de enige sector waar het percentage verliesgevende instellingen afnam. Het percentage verliesgevende instellingen was met 39 procent het hoogst in de VVT. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers voor ziekenhuizen, VVT, ggz en gehandicaptenzorg.

Verlies bij VVT

Bij alle sectoren was het resultaat voor belastingen in 2016 lager dan in 2015, maar het resultaat liep per zorgsector sterk uiteen. Ziekenhuizen presteerden in absolute zin het best met een resultaat voor belastingen van 458 miljoen euro. VVT-instellingen leden in 2016 als enige sector verlies met een negatief resultaat voor belastingen van 65 miljoen euro. In verhouding tot de totale bedrijfsopbrengsten waren ziekenhuizen en de gehandicaptenzorg het meest winstgevend. Het resultaat voor belasting bedroeg daar 1,7 procent van de totale bedrijfsopbrengsten.

Sterke stijging bedrijfskosten

In deze zorgsectoren zijn de bedrijfskosten sterker gestegen dan de bedrijfsopbrengsten. Naast structurele cao-loonsverhogingen namen de personeelskosten toe als gevolg van een nieuwe cao-regeling over de onregelmatigheidstoeslag. Deze regeling is met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf 2012, waardoor in 2016 een extra kostenpost is ontstaan.

Krimp werkgelegenheid in de VVT, groei bij gehandicaptenzorg

Het personeelsbestand nam alleen in de gehandicaptenzorg toe, met ruim tweeduizend voltijdbanen. In de andere drie sectoren daalde het aantal voltijdbanen. Het hoogste aantal, ruim zesduizend voltijdbanen, verdween in de VVT (daling van 2,4 procent ten opzichte van 2015).

×Close search
Zoeken