skip to Main Content

Arbocatalogus Gehandicaptenzorg: veilig en gezond werken

Gehandicaptenzorg

De Arbocatalogus Gehandicaptenzorg helpt veelvoorkomende arbeidsrisico’s in deze branche te herkennen en aan te pakken. Een gezond en veilig werkklimaat draagt in belangrijke mate bij aan plezier in het werk en daarmee ook aan behoud van personeel. De toenemende complexiteit en zwaarte van de problematiek van de cliënten vergroot de psychosociale belasting van medewerkers. Daarbij wordt de gehandicaptenzorg geconfronteerd met verbaal en fysiek geweld.

Werknemers vinden in de catalogus tips voor gezond en veilig werken. Daarnaast kan de arbocatalogus bijvoorbeeld gebruikt worden om arborisico’s bespreekbaar te maken en aan te geven wat er in een bepaalde werksituatie verbeterd kan worden.

Vijf thema’s

De Arbocatalogus Gehandicaptenzorg gaat specifiek in op werksituaties die in deze branche voorkomen en de risico’s die dat met zich meebrengen. Deze zijn ingedeeld in vijf thema’s:

  • Bedrijfshulpverlening
  • Agressief gedrag
  • Fysieke belasting
  • Werkdruk – werkplezier
  • Biologische agentia

Per thema staan er nuttige tips en maatregelen waarmee organisaties, teams en medewerkers aan de slag kunnen gaan. Maak je bijvoorbeeld gebruik van de tillift, hoe zorg je voor grip op ongewenst gedrag en hoe goed is de balans tussen je energievreters en energiegevers? Ook staat er in de arbocatalogus informatie over wet- en regelgeving.

Bekijk de animatie

Het animatiefilmpje laat zien hoe de arbocatalogus te gebruiken en hoe de thema’s terugkomen in het dagelijks werk.

Over de catalogus

De Arbocatalogus Gehandicaptenzorg is opgesteld in opdracht van cao-partijen VGN, FNV, FBZ, CNV en NU ‘91. Met de Arbocatalogus willen zij bijdragen aan een gezonde en veilige werkomgeving voor alle medewerkers in de gehandicaptenzorg.

×Close search
Zoeken