skip to Main Content

Arbeidsvoorwaardenbeleid 2019: onze ambities voor de nieuwe cao’s

De algemene vergadering van FBZ heeft het arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2019 vastgesteld. FBZ zet zich in voor een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket voor artsen, paramedici en andere hoogopgeleide zorgprofessionals in dienstverband. Het arbeidsvoorwaardenbeleid anticipeert op ontwikkelingen vanuit de rijksoverheid en op de arbeidsmarkt, die van invloed zijn op het werk of de werkomstandigheden en schetst de ambities voor arbeidsvoorwaardelijke afspraken in de nieuw overeen te komen cao’s.

In 2019 staan die onderhandelingen centraal, want zo goed als alle zorgcao’s lopen af, waarvan alleen al vijf grote in de eerste helft van het jaar: Cao Ziekenhuizen, Cao VVT, Cao GGZ, Cao Gehandicaptenzorg en de Cao Jeugdzorg. Daarnaast gaat in deze periode met onze (beroeps)verenigingen veel aandacht uit naar de Cao Gezondheidscentra/AHG die ontmanteld dreigt te worden, wat we geen goede zaak vinden.

Samen met de (beroeps)verenigingen en ruim 100 leden uit het werkveld die deelnemen in een van onze cao-klankbordgroepen stellen we vast wat we per cao precies willen bereiken. Onze achterban levert hiervoor suggesties aan. Tijdens het cao-traject oefenen leden invloed uit door mee te denken in cao-klankbordgroepen. Gedurende het cao-proces onderhouden we nauw contact met onze federatiepartners die op hun beurt hun leden zeer geregeld op de hoogte houden van ontwikkelingen aan de cao-tafel.

Meer weten?

Download het arbeidsvoorwaardenbeleid

×Close search
Zoeken