skip to Main Content

Arbeidsmarktmonitor UMC in de maak

UMC

SoFoKleS, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor onder andere umc’s, gaat samen met TNO en FWG een Arbeidsmarktmonitor UMC ontwikkelen. Deze moet inzicht bieden in het toekomstperspectief voor werknemers in umc’s op basis van arbeidsmarktontwikkelingen.

Binnen SoFoKleS werken werknemers- en werkgeversorganisaties (waaronder ook AC/FBZ) samen om de werkgelegenheid op de academische arbeidsmarkt te behouden, bevorderen en verbeteren. Een Arbeidsmarktmonitor sluit daar goed op aan. Doel is om actuele ontwikkelingen – denk aan eHealth, de veranderende zorgvraag en ontwikkelingen in medische zorg – te vertalen naar de vraag wat dit in de toekomst betekent voor het werken in umc’s: in hoeverre veranderen functies en welke (andere) vaardigheden zijn in de toekomst nodig? Alle acht umc’s werken mee aan het initiatief.

“Met de Arbeidsmarktmonitor UMC onderstrepen de sociale partners en alle umc’s hoe belangrijk we de duurzame inzetbaarheid van medewerkers vinden. Samen willen we als sector in kaart brengen wat ontwikkelingen op de arbeidsmarkt concreet voor hen betekenen. Vooral waar het gaat om functie- en loopbaanontwikkeling, scholing en mobiliteit. Ik ben erg blij dat er straks informatie ligt waar zowel umc’s, leidinggevenden en medewerkers mee aan de slag kunnen”, aldus Gys Driessen, voorzitter Kamer UMC van SoFoKleS.

Thema’s als diversiteit en werkgelegenheid komen ook in de monitor aan de orde. De monitor wordt daarmee zowel een instrument als methodiek om strategische personeels- en opleidingsplannen te ontwikkelen, en die medewerkers tegelijkertijd handvatten biedt voor hun loopbaan.
De planning is dat de Arbeidsmarktmonitor in 2019 wordt opgeleverd.

×Close search
Zoeken