skip to Main Content

Al 6.500 umc-medewerkers kwamen in actie

UMC

Er is nog geen beweging bij de NFU, anders dan de uitnodiging voor een informeel gesprek over een nieuwe Cao UMC. Samen met de andere werknemersorganisaties gaat AC/FBZ dat gesprek binnenkort aan. We willen verkennen in hoeverre er onderhandelingsruimte is. Is die ruimte er niet, dan volgen verdergaande acties.

De actiebereidheid in umc’s stijgt met de dag. Sinds 5 juli zijn al ruim 6.500 umc-werknemers in actie gekomen door het hele land voor een goede cao. Naast het UMCU en het LUMC zijn intussen ook in het Maastricht UMC+ stiptheidsacties gestart en in het Erasmus MC vindt op 30 augustus nog een actiebijeenkomst plaats.

Serieuze uitnodiging?

De NFU ziet natuurlijk ook dat de actiebereidheid toeneemt en heeft de werknemersorganisaties, waaronder AC/FBZ, uitgenodigd voor een informeel gesprek. De vraag is in hoeverre wij die uitnodiging serieus kunnen nemen. Vóórdat we weer gaan onderhandelen over een nieuwe cao, zal de NFU immers eerst met een beter voorstel moeten komen; de gesprekken zijn op 28 mei immers niet voor niets vastgelopen. Daarom gaan we ook gewoon door met de lopende acties. En als tijdens het gesprek blijkt dat er geen onderhandelingsruimte is, dan volgen verdergaande acties. Een zondagsdienst ligt dan het meest voor de hand.

Bekijk ook het pamflet van de vier werknemersorganisaties en verspreid dit vooral binnen uw umc, zodat iedereen op de hoogte is van de laatste stand van zaken!

×Close search
Zoeken