skip to Main Content

Achterban FBZ stemt in met onderhandelaarsakkoord Cao Kraamzorg

Kraamzorg

De leden van AVBZ/VHP-zorg (kraamverzorgers) en NVL (lactatiekundigen) hebben aangegeven dat ze kunnen instemmen met de afspraken in het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao Kraamzorg. Na een lange periode van intensief onderhandelen kwam uiteindelijk eind juli een akkoord tussen cao-partijen tot stand. Behalve loonsverhogingen van in totaal 5,75% krijgen werknemers alle verplichte scholings/herregistratiekosten vergoed.

“De instemming met het akkoord betekent dat we verder aan de slag kunnen met de uitwerking van cao-afspraken”, zegt onderhandelaar Robert Barendse van FBZ. “Er is een samenhangend pakket aan maatregelen die het aantrekkelijk moeten maken in deze sector te werken. Dat is van groot belang in verband met het personeelstekort en de hoge werkdruk”.

Tijdens de onderhandelingen is ook uitgebreid gesproken over de naleving van de cao, omdat in de praktijk blijkt dat werkgevers lang niet altijd bereid zijn de afspraken conform de cao toe te passen. Barendse: “Het moet duidelijk zijn dat de nieuwe cao-afspraken allerminst als papieren tijger bedoeld zijn. Cao-partijen hebben afgesproken een plan van aanpak op te stellen dat ervoor moet zorgen dat werkgevers de cao-afspraken niet negeren.”

Wat FBZ betreft is het klip en klaar dat de afspraken navolging moeten krijgen. Leden die problemen ervaren met naleving van deze cao vallen kunnen deze bij onderhandelaar Robert Barendse melden.

×Close search
Zoeken