skip to Main Content

Achterban FBZ levert input voor de nieuwe Cao VVT

VVT

Binnenkort start de voorbereidingsfase voor een nieuwe Cao VVT omdat de huidige cao eind juni 2019 afloopt. Cao-partijen beginnen het traject met een startbijeenkomst om onder meer na te gaan waar we precies staan: wat is er al gedaan en wat moet er nog gebeuren (de zogeheten routekaart).

Verder bespreken cao-partijen hoe ze gezamenlijk het cao-proces voor ogen zien. Evenals het vorige cao-traject worden de onderhandelingen gevoerd op basis van belangen (het verhaal achter de standpunten) van iedere cao-partij. Dit betekent dat er niet gewerkt zal worden met ‘klassieke’ inzetten.

Over onze voorbereiding

Leden worden door de (beroeps)verenigingen gevraagd suggesties aan te dragen met de vraag: over welke afspraken zou FBZ in de nieuwe cao moeten onderhandelen en waarom? Op basis van de inbreng van verschillende beroepsgroepen en de cao-klankbordgroep met leden uit het veld, gaat FBZ het cao-traject in.

×Close search
Zoeken