skip to Main Content

AC/FBZ stemt in met eindbod Cao UMC

UMC

AC/FBZ heeft vandaag aan de NFU laten weten in te stemmen met het eindbod voor een nieuwe Cao UMC. Een ruime meerderheid van de leden van de verenigingen die bij AC/FBZ zijn aangesloten, kan zich in het eindbod vinden. Wel hebben ze gevraagd aandacht te schenken aan het concreet maken van de afspraken over werkdruk en generatiebeleid. “Bij de nadere uitwerking willen we dit uiteraard direct concreet invulling geven”, aldus onderhandelaar Brigitte Sprokholt.

Na een moeizaam onderhandelingsproces voor een nieuwe Cao UMC werd afgelopen zomer een actietraject gestart in de acht umc’s. Ruim 7.000 werknemers deden hieraan mee. In september werd zelfs overwogen om zondagsdiensten te houden. Mede dankzij de druk die werknemers samen hebben opgevoerd, deed de NFU op 19 september een eindbod, dat in de ogen van AC/FBZ marktconform is. Het bod is door de aangesloten verenigingen voorgelegd aan de leden, waarvan een meerderheid instemde.

Afspraken

De nieuwe cao loopt van 1 januari 2018 tot 1 januari 2021. Afgesproken is dat werknemers gedurende de looptijd een salarisverhoging krijgen van in totaal 8,25%. Daarnaast wordt het persoonlijk budget per 1 januari 2019 omgezet in een structurele salarisverhoging van 0,92%. Verder krijgen coassistenten vanaf 2019 een vergoeding van 100 euro bruto per maand en wordt een vijfsporenbeleid ingezet voor het verlagen van de werkdruk. Tot slot wordt bij alle umc’s geïnventariseerd hoe generatiebeleid handen en voeten kan krijgen.

Rust

Sprokholt is blij dat er een punt kan worden gezet achter een intensieve onderhandelings- en actieperiode. “Natuurlijk hadden we het liefst gezien dat we al onze punten hadden ‘binnengehaald’, maar dat zou niet realistisch zijn. Het belangrijkste is dat er ‘rust’ komt voor werknemers, zodat ze zich weer kunnen richten op het leveren van goede patiëntenzorg. Zelf zullen wij er de komende tijd actief aan werken dat de afspraken goed worden nageleefd, en dat de afspraken over werkdruk en generatiebeleid concreet worden gemaakt.”

×Close search
Zoeken