skip to Main Content

ABP verlengt anw-compensatie tot 1 mei

Pensioen

ABP heeft op verzoek van sociale partners besloten de huidige Anw-compensatie te verlengen tot 1 mei 2018. Dat betekent dat deelnemers volgens de oude voorwaarden tot 1 mei hierop recht houden. Na 1 mei geldt er een uitzonderingsregeling.

Als deelnemers voor 1 mei ongeneeslijk ziek zijn en zich daardoor niet kunnen verzekeren (of als zij zich voor 1 mei 2018 om een andere reden niet verzekeren) kan de partner na overlijden in aanmerking komen voor Anw-compensatie onder de oude voorwaarden.

Verlengen huidige Anw-compensatie

De huidige regeling Anw-compensatie loopt tot 1 mei 2018. Deze vervalt dus niet op 1 februari, zoals eerder bekend was gemaakt. Deze verlenging met drie maanden geeft sociale partners (werkgeversorganisaties en vakbonden) meer tijd om met een oplossing te komen voor werknemers. Werknemers kunnen bij hun werkgever navragen of er in hun geval sprake is van een oplossing waaraan deelgenomen kan worden.

Zelf een verzekering afsluiten

Het verlengen van de huidige regeling geeft deelnemers ook meer tijd om inzicht te krijgen in de persoonlijke situatie. Zo kan beter bepaald worden of ze zelf iets moeten of willen regelen als de werkgever niets aanbiedt. Bijvoorbeeld kan een nabestaandenverzekering afgesloten worden om het vervallen van het recht op Anw-compensatie op te vangen.

Uitzondering als deelnemers zich niet kunnen verzekeren

Voor mensen die voor 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek zijn, geldt nog steeds een uitzondering. Zij zijn onverzekerbaar en hun partner kan ook na 1 mei in aanmerking komen voor Anw-compensatie. Naar aanleiding van vragen heeft ABP ook besloten om meer deelnemers onder de uitzondering te laten vallen. Daarmee biedt ABP een oplossing voor deelnemers die zich om een andere reden dan ongeneeslijke ziekte niet kunnen verzekeren. Bijvoorbeeld vanwege uw leeftijd of als u arbeidsongeschikt bent.

Deelnemers die door een verzekeraar afgewezen worden omdat ze ongeneeslijk ziek zijn (of om een andere reden) kunnen in aanmerking komen voor de uitzonderingsregeling. De partner kan het recht op Anw-compensatie houden onder de oude voorwaarden.

Wat is Anw-compensatie?

Als iemand overlijdt, heeft de partner mogelijk recht op een wettelijke uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Krijgt de partner geen of maar een gedeeltelijke Anw-uitkering van de overheid? Dan vult ABP het nabestaandenpensioen in sommige situaties aan. Dat wordt Anw-compensatie genoemd.

Lees meer op de site van ABP

×Close search
Zoeken