skip to Main Content

Aangesloten bij pensioenfonds ABP? Stem op onze AC-kandidaat voor invloed op uw pensioen!

Pensioen

In april kiezen ABP-deelnemers een nieuw verantwoordingsorgaan. Van 3 tot en met 20 april kan er gestemd worden op de kandidaten, dat kan digitaal of telefonisch, net hoe dat het beste uitkomt. Er zijn twee kieslijsten, een van actieve deelnemers en een van gepensioneerden. Iedere doelgroep stemt op zijn eigen kieslijst.

Voor het Ambtenarencentrum (AC) staan Henk Kingma, Paul Eijkelenkamp en Peter van der Spoel op kieslijst 4. Bij voldoende stemmen neemt een van onze kandidaten namens het AC deel aan het Verantwoordingsorgaan. Gebruik dus uw stem voor invloed op uw pensioen. Maak kennis met onze kandidaten.

Waarom is uw stem van belang?

Het Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur bijvoorbeeld over de hoogte van de pensioenpremie, intern toezicht en beloningsbeleid. Het Verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over de besturing van het ABP en adviseert op het gebied van communicatie en beleggingen.

Het verantwoordingsorgaan komt zo op voor de belangen van deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers die zijn aangesloten bij ABP. Wilt u meer weten? Bekijk dan de verkiezingskrant of de verkiezingssite. Alle leden van het verantwoordingsorgaan worden voor een periode van vier jaar benoemd of verkozen.

Het draait om uw werknemersbelangen

Graag zien we vertegenwoordiging van een van onze kandidaten in het Verantwoordingsorgaan. Invloed op uw pensioen ligt in het verlengde van invloed op uw cao. De activiteiten staan via het AC met elkaar in verband. Door de aansluiting van uw vereniging bij het AC voeren we als cao-partij AC/FBZ onderhandelingen over de Cao Universiteiten, Onderzoekinstellingen en Universitair Medische Centra. Onze vertegenwoordiger in het Verantwoordingsorgaan zorgt ervoor dat we als bonden aangehaakt zijn bij de ontwikkelingen bij het ABP.

×Close search
Zoeken