skip to Main Content

Aan de slag met werkdruk en regeldruk in de ggz op 19 april

GGZ

Op donderdag 19 april 2018 organiseert O&O-fonds GGZ de jaarlijkse landelijke P&O-/OR-dag. In een aantal actieve werksessies ontwikkelen deelnemers een aanzet van een plan voor de vermindering van werkdruk en/of regeldruk in hun organisatie.

Werkdruk en regeldruk zijn actuele thema’s in de geestelijke gezondheidszorg. Externe regeldruk door de verschillende wetten en de eisen die inkopende partijen stellen aan kwaliteit, controle en verantwoording heeft een directe invloed op de interne regeldruk en een negatief effect op het werkplezier. Het gevoel dat er onevenredig veel tijd besteed moet worden aan administratieve taken, de druk op de personele bezetting en belemmeringen van automatiseringssystemen leiden ertoe dat medewerkers een hogere werkdruk ervaren. Reden voor de cao-partijen in de ggz om zich in te zetten voor vermindering van de werkdruk en regeldruk.

Voldoe aan de cao-afspraak

Organisaties in de ggz moeten volgens afspraken uit de cao-preambule uiterlijk op 1 juli 2018 samen met de OR een plan hebben ontwikkeld met effectieve maatregelen om werkdruk en/of regeldruk te verminderen. Aan de hand van inspirerende lezingen en interactieve sessies gaan deelnemers samen met collega’s concreet aan de slag met het verminderen van werkdruk en regeldruk in de eigen organisatie. Ze gaan naar huis met een aanzet voor een plan voor hun eigen organisatie, waarmee een flinke stap is gezet richting de cao-afspraak die vanaf 1 juli geldt.

Samen aan de slag met eigen case

Om dit plan succesvol vorm te geven, is een goede interne samenwerking essentieel. O&O-fonds GGZ raadt organisaties sterk aan om zich tijdens de bijeenkomst te laten vertegenwoordigen door in ieder geval een P&O-/HR-manager of -medewerker en een OR-lid. Ook wordt de deelname van een teammanager als waardevolle aanvulling op dit team gestimuleerd. Samen ontwikkelt u aan de hand van een gezamenlijk ingebrachte praktijkcase een aanzet voor plan voor uw eigen organisatie, belicht vanuit werkgevers- en werknemersperspectief. De samenwerking versterkt dit proces en geeft perfecte handvatten om tijdens de uitvoeringsfase gezamenlijk door te pakken.

Aanmelden

Deelname is kosteloos. Inschrijven kan via de website van het O&O fonds.

Over de bijeenkomst

‘Aan de slag met werkdruk en regeldruk’ wordt georganiseerd door de cao-partijen binnen het O&O-fonds GGZ, een samenwerking van GGZ Nederland, FBZ, FNV, NU’91 en CNV.

×Close search
Zoeken