skip to Main Content

Werkt u bij een umc, universiteit of onderzoekinstelling?

WNRA
Bijna iedereen die formeel als ambtenaar werkt krijgt vanaf 2020 een nieuwe arbeidsovereenkomst. Niet langer een eenzijdige aanstelling, die het werken als ambtenaar typeert. Maar net als de meeste werknemers een ‘gewone’ arbeidsovereenkomst die de werkgever en werknemer samen overeenkomen. Ook in umc’s, universiteiten en onderzoekinstellingen zijn de meeste werknemers formeel ambtenaar. Echter, velen zijn zich niet bewust dat zij onder het zogenoemde ambtenarenrecht vallen en dat de nodige veranderingen op stapel staan door de nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Omdat de nieuwe situatie per 2020 ook gevolgen heeft voor de rechtspositie van de werknemers bij deze instellingen, willen we hen goed informeren over de consequenties van de Wnra. Daarom heeft e-Democracy in samenwerking met FBZ een whitepaper uitgebracht over de verandering van de ambtenarenstatus. De werknemer die hiermee te maken krijgt wordt straks aangeduid als ‘genormaliseerde’ ambtenaar. Geen alledaagse verandering, maar wel iets om mee rekening te houden.

Verandert uw ambtenarenstatus?
Het hangt ervan af bij welke umc, universiteit of onderzoekinstelling u werkzaam bent. Want de situatie verschilt per instelling. Aan de hand van de whitepaper kunt u checken of voor u alles bij het oude blijft of dat u in de nabije toekomst een arbeidsovereenkomst krijgt.

Whitepaper downloaden
Weten wat de veranderingen betekenen? E-Democracy en FBZ hebben de belangrijkste punten op een rij gezet in: ‘Normalisatie van de ambtenarenstatus: de normaalste zaak van de wereld?

Over e-Democracy en FBZ
e-Democracy hecht belang aan een goede kennisoverdracht naar de leden van de ondernemingsraad omdat medezeggenschap is gebaat bij goede inhoudelijke dialogen op basis van degelijke kennis.
FBZ behartigt aan cao-tafels de werknemersbelangen van medici, paramedici en andere hoogopgeleide zorgprofessionals. Door de aansluiting van onze federatiepartners bij het Ambtenarencentrum (AC) voeren we vanuit AC/FBZ de onderhandelingen over een nieuwe Cao UMC, Cao Universiteiten en Cao Onderzoekinstellingen.

×Close search
Zoeken