skip to Main Content

Werknemersbelangen lactatiekundigen nu ook vertegenwoordigd door FBZ

Onlangs is de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL) federatiepartner geworden van FBZ. Daarmee worden nu ook de werknemersbelangen van de lactatiekundigen behartigd aan cao-tafels en in de sociaal plannen die FBZ met de werkgevers van instellingen afsluit. De FBZ is blij met de aansluiting van NVL als nieuwe federatiepartner. De groei van verenigingen zorgt immers voor de toename van de ledentallen en dat versterkt de kracht aan de verschillende overlegtafels.

“Met de aansluiting bij FBZ zetten we een strategische stap”, licht Teddy Roorda, voorzitter van de NVL toe. “Doordat nu ook de werknemersbelangen van lactatiekundigen voor het voetlicht worden gebracht, zorgt dat voor een betere positie van lactatiekundigen. Dat komt de uitstraling van onze beroepsgroep ten goede, niet alleen voor dienstverbanders maar ook voor onze vrijgevestigde leden. Daarnaast kunnen leden van de NVL profiteren van de voordelen van hun lidmaatschap, door de afspraken die in verschillende cao’s worden gemaakt over bijvoorbeeld gedeeltelijke vergoeding van contributie of van kosten die ze maken in het kader van scholing of registratie. We verwachten dat dit een stimulans is voor nieuwe lactatiekundigen om zich als lid bij de NVL aan te melden.”

Leden van de NVL hebben vooral belang bij de Cao Kraamzorg en de Cao Ziekenhuizen. Beide cao’s kwamen eerder dit jaar tot stand. Na de zomer start FBZ met de voorbereiding van de inzet voor de nieuwe Cao Kraamzorg. Binnenkort vraagt de NVL haar leden suggesties voor de nieuwe cao.

De NVL is het aanspreekpunt voor individuele vragen van leden, en kan een beroep doen op FBZ bij kwesties die het individuele belang overstijgen.

×Close search
Zoeken