skip to Main Content

Heldere afbakening werkingssfeer Cao Ziekenhuizen en Cao ZKN

Ziekenhuizen
Cao-partijen van de Cao Ziekenhuizen en de cao-partijen van de Cao ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) hebben onlangs heldere afspraken gemaakt over de afbakening van de werkingssfeer van beide cao’s. Tegelijkertijd is hiermee ook de verplichtstelling bij pensioenfonds PFZW geborgd.

Hiermee is uitvoering gegeven aan afspraken uit het principeakkoord Cao Ziekenhuizen 2017-2019 die eerder dit jaar tot stand kwam. Alle partijen hebben inmiddels hun handtekening onder de overeenkomst gezet.
Concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen
Dit betekent ook dat er een belangrijke stap voorwaarts gezet kan worden voor de Cao Ziekenhuizen: cao-partijen kunnen nu een aanvraag indienen om deze cao algemeen verbindend (AVV) te laten verklaren door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Doel van een AVV is concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen.Totdat de cao AVV is verklaard is deze alleen van toepassing op werkgevers die aangesloten zijn bij werkgeversorganisatie Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Met een AVV is de cao ook van toepassing op werkgevers die geen lid zijn van NVZ. Daarmee hebben alle werknemers in die organisaties dezelfde arbeidsvoorwaarden.
×Close search
Zoeken