skip to Main Content

FBZ onderzoekt ontwikkeling flexibele arbeid

Arbeidsmarkt

Samen met haar 19 federatiepartners heeft FBZ het initiatief genomen onderzoek te doen naar flexibele arbeid in de zorgsector.

Aanleiding is dat er vanuit de aangesloten (beroeps)verenigingen steeds vaker signalen komen dat in sommige instellingen nieuwe medewerkers een tijdelijk contract krijgen, waarbij van tevoren al duidelijk is dat dit na twee jaar niet zal worden omgezet in een vast dienstverband. Dit terwijl er wel sprake is van structureel werk. Centraal in het onderzoek staat de vraag of leden dit herkennen en wat dit betekent voor het werk en de kwaliteit en continuïteit van zorg.

Waarom dit onderzoek?

FBZ heeft in tal van cao’s de afspraak gemaakt dat als de werkzaamheden structureel van aard zijn, dat dan in principe sprake is van een dienstverband voor onbepaalde tijd. Dat is van belang voor het binden van nieuwe medewerkers, in een arbeidsmarkt die in veel sectoren al flink onder druk staat. Daarnaast is rust op de werkvloer van belang voor het bieden van continuïteit en kwaliteit van zorg. Met dit onderzoek willen we een beeld krijgen van flexibel werk en de impact ervan op uw werk(omstandigheden) en de kwaliteit van zorg. Input op basis van de ervaring en inschatting van professionals levert een algemeen beeld op hoe het ervoor staat in de verschillende sectoren.

Uit privacy-oogpunt is deze vragenlijst zo opgesteld, dat het onderzoek uitsluitend resultaten oplevert op sector- en beroepsniveau. Mocht uit het onderzoek blijken dat er in bepaalde sectoren of voor bepaalde beroepsgroepen te vaak tijdelijke contracten worden gegeven dan treedt FBZ met werkgevers hierover in overleg.

Organisatie

De aangesloten (beroeps)verenigingen hebben de vragenlijst naar hun leden verstuurd. In totaal gaat het om 32.000 medici, paramedici en andere hoogopgeleide zorgprofessionals. Het onderzoek wordt uitgevoerd door CAOP, kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken.

×Close search
Zoeken