skip to Main Content

Een derde organisaties heeft moeite met inrichting medezeggenschap

Medezeggenschap

Ruim een derde van organisaties heeft moeite om medezeggenschap in organisaties in te richten, ook als ze volgens de wet op Ondernemingsraden daar wel toe verplicht zijn. Dat blijkt uit het nalevingsrapport dat het ministerie van SZW recent publiceerde.

De economische crisis, groei van flexibele contracten, matrixorganisatie en de kosten die met medezeggenschap gepaard gaan, worden als redenen genoemd voor het ontbreken van een OR. Bij organisaties waar geen OR is ingesteld, zegt twee derde van de werkgevers dat het personeel er geen behoefte aan heeft. Dat wordt bevestigd door bijna een kwart van de ondervraagde werknemers die zegt dat heeft het personeel er geen behoefte aan heeft. Echter geeft 40% van werknemers in organisaties waar geen OR is ingesteld aan dat het de werkgever is die geen behoefte aan heeft aan een OR.

Personeelsvergadering

De helft van de werkgevers aan dat er voldoende andere vormen van overleg zijn. Iets wat door werknemers gedeeld wordt: een tweejaarlijkse personeelsvergadering wordt zowel door werkgevers als werknemers meer gewaardeerd wordt dan een ondernemingsraad. In kleine organisaties, waar medewerkersbetrokkenheid hoger ligt dan bij grotere organisaties, zijn personeelsvergaderingen mogelijk een effectiever overlegvorm dan een ondernemingsraad. Maar uit het rapport blijkt tevens dat naar mate de medezeggenschapsvorm minder verplichtend wordt, ook de mate de mate van participatie af. Dit pleit toch voor een vorm van georganiseerde medezeggenschap.

Draagvlak en kwaliteit

Zowel werkgevers en werknemers zien de meerwaarde van de OR als extra informatiekanaal, middel om draagvlak voor beleid te creëren, extra check op kwaliteit en volledigheid van besluiten, sparringpartner bij beleids- en organisatieontwikkeling en aanspreekpunt en onderhandelaar voor personeelsbelangen. De werknemers zijn in het algemeen wat minder positief dan de werkgevers over de bijdrage van de eigen OR, met name daar waar de OR een bijdrage levert voor het verkrijgen van draagvlak voor beleid en beslissingen.

Bekijk het volledige rapport Naleving WOR op Rijksoverheid.nl.

×Close search
Zoeken