skip to Main Content

Cao-partijen vragen Tweede kamer om integrale verbeteragenda voor knelpunten jeugdzorg

Jeugdzorg

In een brief aan de vaste commissie van VWS in de Tweede Kamer geven werknemersorganisaties FBZ, CNV, en FNV en werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland aan dat zij zich bezorgd maken over structurele knelpunten in de jeugdzorg. Cao-partijen trekken hierin samen op, omdat zij vinden dat er een oplossing moet komen voor de werkdruk en de bekostiging van kwaliteit. De situatie is nu echt nijpend, hoog tijd dus om de neerwaartse spiraal te keren.

Integrale verbeteragenda

Op organisatieniveau zoeken werknemers en werkgevers samen naar manieren om de hoge werkdruk te verlagen. Maar de belangrijkste oorzaken voor deze problemen liggen buiten hun macht: de aanbestedingen met de sterke nadruk op lage tarieven, bezuinigingen waardoor leefgroepen sluiten die later door de grote vraag toch weer geopend moeten worden, het gebrek aan meerjarige afspraken (en contracten) tussen gemeenten en jeugdzorgorganisaties, de administratieve rompslomp doordat iedere gemeente nog steeds eigen regels hanteert. Na talloze onderzoeken, rapporten en uitgesproken intenties is het daarom tijd voor een integrale verbeteragenda met alle betrokken partijen.

Voor huidige en toekomstige werknemers

Niet alleen de huidige werknemers in de jeugdzorg hebben enorm veel last van bovengenoemde problemen. Het straalt ook negatief af op toekomstige werknemers in de jeugdzorg. Instroom van nieuw gekwalificeerd personeel is echter hard nodig om de neerwaartse spiraal van nog meer werkdruk te keren in een sector waar maatschappelijk zeer relevant werk wordt verricht. Cao-partijen gunnen de werknemers in de jeugdzorg plezier in hun werk, met ruimte voor (bij)scholing, intervisie en (methodiek)innovatie.

Echte verandering van de zorg vraagt om samenwerking en ruimte voor (bij)scholing, om onderzoek, nieuwe werkwijzen en kwaliteitsverbetering. Cao-partijen verzoeken hiervoor aandacht te hebben bij de begrotingsbehandeling.

×Close search
Zoeken