U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Actueel > Nieuws
Hoe vordert u uw verenigingscontributie terug?
12 september 2018

De contributie die u als lid betaalt voor het lidmaatschap van uw vereniging (mits die federatiepartner is van FBZ), heeft de status van vakbondscontributie. Als u in aanmerking wilt komen voor teruggave van de contributie van uw vereniging over dit jaar, dan moet u dit bij uw werkgever kenbaar maken.

Dat kan gedurende het hele kalenderjaar. Als uiterste datum hanteren de meeste werkgevers half november, zodat het tijdig met het salaris verrekend kan worden.

Wat staat er in uw cao?
Voor veel cao’s geldt dat de contributie verrekend mag worden met de werkgever, bijvoorbeeld via het brutoloon. In de werkkostenregeling staat welke vergoedingen werkgevers onbelast aan hun medewerkers mogen verstrekken. De teruggave door de werkgever van de contributie is onderdeel van de invulling van de vrije ruimte van de werkkostenregeling.Meer weten?

Deel dit artikel