U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Actueel > Nieuws
Startfinanciering voor plan van aanpak werk- en regeldruk ggz
2 augustus 2018

Ggz-instellingen kunnen via het O&O-fonds GGZ een startfinancieringkrijgen voor de uitvoering van een plan van aanpak voor het terugdringen vanwerk- en regeldruk.


Het O&O-fonds GGZ is het arbeidsmarktfonds waarbinnen de cao-partijenvan de Cao GGZ samenwerken. In de huidige cao is afgesproken dat decao-partijen zich inspannen om werkgevers en ondernemingsraden te stimuleren werkte maken van werk- en regeldruk. 

Om ggz-instellingen daarbij te helpen, kunnen ze via het O&O-fonds eenstartfinanciering krijgen voor activiteiten die vernieuwend zijn voor de eigenorganisaties en de branche. Te denken valt aan het aanpakken van(verander)processen of het samen met medewerkers aanpakken van oorzaken vanwerkdruk en regeldruk . Het gaat om nog op te startenactiviteiten.

Met de startfinanciering kan de helft van de externeout-of-pocketkosten met een maximum van 5.000 euro incl. btw worden betaald.Het bestuur van O&O-fonds GGZ beoordeelt iedere aanvraag op een aantalcriteria en besluit of een aanvraag in aanmerking komt voor destartfinanciering. Lees er meer over op de website van het O&O-fonds GGZ.

Deel dit artikel