U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Actueel > Nieuws
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2018 vastgesteld
29 november 2017

FBZ richt zich op goede eigentijdse arbeidsvoorwaarden voor (para)medici en andere hoogopgeleide zorgprofessionals in dienstverband. Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden ligt de focus op gezond en veilig werken en een goede positionering van de professionals in de instellingen. Ook wil FBZ medezeggenschap bevorderen. Nieuw is dat FBZ een eigen lijst zal indienen bij de OR-verkiezingen.

De ambities voor arbeidsvoorwaardelijke ontwikkelingen zijn vastgelegd in het arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2018.

Arbeidsvoorwaardenbeleid: kader voor inzet cao’s
Het arbeidsvoorwaardenbeleid schetst de ontwikkelingen die van invloed zijn op het werkveld of op de setting van het werk. Op basis daarvan zijn ambities en standpunten geformuleerd voor arbeidsvoorwaardelijke afspraken. Het arbeidsvoorwaardenbeleid vormt daarmee het kader voor de cao-inzet, bijvoorbeeld voor de onderhandelingen over de salarisontwikkeling in de nieuw af te sluiten cao’s.

De daadwerkelijke specifieke inzet per cao bepaalt FBZ samen met de (beroeps)verenigingen en met de leden uit het werkveld die deelnemen in een van de cao-klankbordgroepen. Verenigingen dragen collectieve onderwerpen aan die bij de onderhandelingen meegenomen moeten worden. En de klankbordgroepen geven vanuit de dagelijkse praktijk punten mee die spelen op de werkvloer. Tijdens het cao-traject denken leden van de verschillende beroepsverenigingen in klankbordgroepen mee. Bij een akkoord voor een nieuwe cao worden de leden die onder die cao vallen in de gelegenheid gesteld daarover hun stem uit te brengen. Leden hebben immers het laatste woord. De uitslag van de ledenraadpleging is doorslaggevend voor de uiteindelijke totstandkoming van een nieuwe cao.

Meer weten?
Download het arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2018.  

Deel dit artikel