U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Actueel > Nieuws
Kabinet verruimt compensatieregeling zieke oudere werknemers naar 55+
11 september 2017

Het is voor werkloze vijftigplussers moeilijk om een baan te vinden. Eén van de redenen is dat werkgevers bang zijn voor hogere ziektekosten. Het kabinet heeft nu besloten werkgevers te compenseren wanneer zij te maken hebben met ziekte van een 55-plusser. 

Achtergrond
Veel werkgevers zijn huiverig om oudere werknemers aan te nemen omdat ze bang zijn voor meer ziekteverzuim en hogere ziektekosten. Ook denken ze dat oudere werknemers veel extra vrije dagen hebben. Kortom, de oudere werknemer is te duur.

Minister Asscher geeft aan dat 50-plussers niet vaker ziek zijn dan jongere werknemers, maar dat ze gemiddeld wel langer ziek zijn. Met de regeling moet de zorg van werkgevers weggenomen worden aangezien het UWV de loondoorbetaling tijdens ziekte gaat overnemen. De regeling leidt niet tot hogere werkgeverspremies.

Bestaande regeling verruimd
De voorgestelde regeling heeft betrekking op 55-plussers die langer dan een jaar werkloos zijn geweest en die voor indiensttreding bij de nieuwe werkgever langer dan een jaar een WW-uitkering hebben ontvangen. De uitkering wordt door UWV betaald aan de werkgever. De werkgever verrekent de uitkering met het loon van de werknemer.

De regeling bestond al voor werknemers van 63 jaar of ouder. De regeling wordt met de genoemde maatregelen verruimd. Vanaf 2018 treedt de regeling in werking.

Bron: www.allesoverhr.nl/instroom/compensatieregeling-ziekte-oudere-werknemer

Deel dit artikel