U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Actueel > Publicaties
Publicaties
Artikelen
Factsheets
Folders
Jaarverslagen
Arbeidsvoorwaarden- beleid
Meerjarenbeleidsplan

 Publicaties

De federatiepartners van FBZ houden hun leden op de hoogte van ontwikkelingen. Onder publicaties zijn allerlei handige factsheets te vinden, maar ook jaarverslagen en het arbeidsvoorwaardenbeleid. 

Kies een categorie...
Artikelen
Interview NVDA: "Salarissen van doktersassistenten vergeleken"
In deze editie van De Doktersassistent aandacht voor het salaris in de verschillende sectoren met medewerking van onderhandelaars Lilian de Groot, Jose Klerks en Rob Koster. De dienstverbanders bij een huisartsenpraktijk kregen conform de nieuwe cao in september loonsverhoging."We zijn heel blij met het resultaat".
Interview NVLF: "Alleen als de achterban instemt, wordt een akkoord omgezet in een cao"
Een van de voordelen van het NVLF-lidmaatschap is dat de werknemersbelangen van logopedisten automatisch vertegenwoordigd worden door FBZ. Onderhandelaar Joyce Kuijpers vertelt wat FBZ voor hen kan betekenen.
Interview AC-HOP "Ruim een jaar onderhandeld voor een nieuwe Cao NU"
Wat is zoal afgesproken in de nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten en wat betekenen deze afspraken concreet voor de 50.000 universiteitsmedewerkers?
Interview AC-HOP: kennismaking met Robert Barendse
Ik vertegenwoordig veel mensen, tal van beroepsgroepen en organisaties. Daardoor zit ik met veel verschillende mensen om tafel met uiteenlopende omgangsvormen. Uit eigen ervaring weet ik dat hoe belangrijk het is om goede arbeidsvoorwaardelijke afspraken te maken.
Interview NIP: "Goede arbeidsvoorwaarden voor zorgprofessionals"
Jose Klerks onderhandelt over de Cao GGZ en de Cao Gehandicaptenzorg. Daarnaast sluit ze sociaal plannen in het kader van reorganisaties bij zorginstellingen, universiteiten en andere onderzoekscentra in de regio’s Zuid-Holland en Zeeland. Mijn advies: "Maak gebruik van medezeggenschap en neem deel aan de OR om invloed uit te oefenen bij reorganisaties".
Interview AC-HOP: "Dit is het leukste werk dat er bestaat"
Rob Koster is onderhandelaar bij werknemersorganisatie AC/FBZ en LAD voor de arbeidsvoorwaarden van medici, paramedici en andere hoogopgeleide zorgprofessionals. Hij onderhandelt over de Cao Ziekenhuizen, de Cao UMC en de Cao Apothekers in dienstverband. Een nadere kennismaking.
Interview AC-HOP: "Maak kennis met nieuwe onderhandelaar Cao Onderzoekinstellingen"
Lilian de Groot gaat voor de leden van AC-HOP onderhandelen over de Cao Onderzoekinstellingen. Lilian: 'Ik maak graag nader kennis met AC-HOP en luister graag naar de mensen in het veld om te horen wat er speelt op de werkvloer'.
Artikel Zorgpact Brabant: "Het sociaal kapitaal, de werknemers in de zorg moet je zoveel mogelijk behouden"
Met het Zorgpact Brabant moeten ingrijpende veranderingen in de zorg een ‘zachte landing’ maken, voor de continuïteit van de zorg en een toekomstperspectief voor werknemers in de gevarenzone. Joyce Kuijpers: “Het sociaal kapitaal, de medewerkers in de zorg, moet je zoveel mogelijk behouden.”
Interview Ergotherapie Nederland: "Laat horen wat jullie nodig hebben"
Mede namens Ergotherapie Nederland voert FBZ de cao-onderhandelingen met werkgevers. Onderhandelaar Arthur Warmers benadrukt in Ergotherapie Magazine het belang van de positionering van ergotherapeuten.
Interview VGVZ: "Verstevig uw positie door een goede functieomschrijving"
Tijdens het jaarlijkse VGVZ-symposium in juni 2014. hadden geestelijk verzorgers veel vragen over hun functieomschrijving en -waardering. Onderhandelaar en FWG-expert Arthur Warmer gaf twee workshops. Een verslag.
Factsheets
Faillissement De gevolgen voor uw arbeidspositie
Als uw werkgever in zwaar weer komt en failliet gaat, heeft dat grote gevolgen voor u als werknemer. Een faillissement komt meestal totaal onverwacht en leidt tot veel spanning en onzekerheid. En vragen als: moet ik direct op zoek naar ander werk of hoe lang loopt mijn salaris nog door?
Samen krijgen we meer voor elkaar
U wilt met plezier naar uw werk. En u wilt uw werk goed kunnen uitvoeren. De kracht van het collectief kan daarin het verschil maken. Dat is de meerwaarde van FBZ, de werknemersorganisatie voor artsen en paramedici. Via het lidmaatschap van uw vereniging rekent u automatisch op onze inzet om uw positie te versterken.
Factsheet FBZ maakt zich sterk voor uw arbeidsvoorwaarden
Als u lid bent van een van onze federatiepartners geniet u van de voordelen van vakbondsactiviteiten. Dit is automatisch onderdeel van het lidmaatschapspakket van uw vereniging voor de werknemers in dienstverband.
Factsheet Maak kennis met FBZ
Hoe steekt werknemersorganisatie FBZ in elkaar? Namens welke (beroeps)verenigingen onderhandelt FBZ aan cao-tafels? Wat doet FBZ nog meer om de belangen van de achterban te behartigen? Dat staat in de factsheet Maak kennis met FBZ.
Folders
Sociaal plan
Een reorganisatie bij een organisatie kan gevolgen hebben voor de werknemers. Vaak stelt de werkgever met de werknemersorganisaties, waaronder FBZ, een sociaal plan op om de gevolgen voor het personeel op te vangen.
De Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao)
In een cao staan arbeidsvoorwaarden, zoals salaris en verlof, die op u als werknemer van toepassing zijn. Maar een cao bevat ook andere afspraken. Deze folder geeft antwoord op vragen als: Wat is een cao en hoe komt deze tot stand? Welke rol hebben de leden? En: waar moet de werkgever zich aan houden?
Advies bij dreigend banenverlies
Het zijn onzekere tijden voor tal van werknemers: in organisaties wordt volop gereorganiseerd. Dit kan gevolgen hebben voor uw baan. Deze folder geeft antwoord op vragen als: Hoe kunt u zich voorbereiden op veranderingen in uw organisatie? Wat is hierbij de rol van OR? En: wat doen uw beroepsorganisatie en FBZ?
Arbeidsvoorwaardenbeleid
Arbeidsvoorwaardenbeleid FBZ 2019
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2018
FBZ richt zich op goede eigentijdse arbeidsvoorwaarden voor (para)medici en andere hoogopgeleide zorgprofessionals. Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden ligt de focus op gezond en veilig werken en een goede positionering van de professionals. In 2018 dient FBZ een lijst in bij de OR-verkiezingen.
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2017
Het arbeidsvoorwaardenbeleid vormt het kader voor de cao-inzet, bijvoorbeeld voor de onderhandelingen over de salarisontwikkeling in de nieuw af te sluiten cao’s. De specifieke inzet per cao bepaalt FBZ samen met de (beroeps)verenigingen en met de leden uit het werkveld in de cao-klankbordgroepen.
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2016
Arbeidsvoorwaardenbeleid FBZ 2015
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2014
Het arbeidsvoorwaardenbeleid geeft de koers van FBZ op hoofdlijnen weer. Dit vormt het kader voor de cao-inzetten. Verder bevat het de ambities van FBZ voor het komende jaar aan de hand van ontwikkelingen en trends op de arbeidsmarkt.
Jaarverslagen
Jaarverslag 2018
Een onrustig jaar aan meerdere cao-tafels. Goede eigentijdse arbeidsvoorwaarden komen niet vanzelf tot stand. Zo voerden we met de werknemers actie voor een nieuwe Cao UMC, die onder deze druk tot stand kwam. Maar er gebeurde natuurlijk veel meer.
Jaarverslag 2017
Voor de tien cao’s waarbij FBZ cao-partij is, werden in de eerste helft van 2017 liefst zeven akkoorden afgesloten.
Jaarverslag 2016
Voor de leden van (beroeps)verenigingen met een dienstverband zet cao-partij FBZ zich onverminderd in op de drie speerpunten: goede arbeidsvoorwaarden, gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en een arbeidsmarkt met perspectief. Na intensieve onderhandelingen kwam een aantal cao’s tot stand.
Jaarverslag 2015
In 2015 kwamen praktisch alle cao’s waarbij FBZ cao-partij tot stand. Ook het overleg met de instellingen heeft hoge prioriteit. Door de transities in de zorg zijn reorganisaties en fusies aan de orde van de dag. In 2015 sloot FBZ ruim 100 sociaal plannen waarin gedwongen ontslag is voorkomen en afspraken zijn gemaakt over salarisgarantie.
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Werknemersorganisatie FBZ onderhandelt namens 20 organisaties en 28.000 professionals over arbeidsvoorwaarden aan grote cao-tafels in de zorg. Bijvoorbeeld de Cao VVT, Cao Ziekenhuizen en de Cao GGZ. Verder onderhandelt FBZ over sociaal plannen bij reorganisaties bij instellingen. Het jaarverslag geeft een beeld van de activiteiten in 2013.
Jaarverslag 2012
Het jaarverslag van FBZ geeft een beeld van de activiteiten in 2012. Per cao worden de ontwikkelingen vermeld. Ook wordt verslag gedaan van de landelijke overleggen, zoals arbeidsmarktfondsen en pensioenfondsen, waarin FBZ de belangen van leden behartigt. Verder zijn folders en een uitgebreide FAQ ontwikkeld.
Meerjarenbeleidsplan
Meerjarenbeleidsplan 2017-2021
Het meerjarenbeleidsplan omschrijft de strategische koers en de te bereiken resultaten op het vlak van de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en de arbeidsmarkt voor de komende jaren.