U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Thema's > Detail

 Nieuws

Gezocht: ideeën voor gezond roosteren in de ggz

Heeft u een goed idee om gezond te roosteren in de ggz en medewerkers minder te belasten? Meld u dan aan voor de ideeënwedstrijd van O&O-fonds GGZ.

App Cao UMC vernieuwd
De app voor de Cao UMC is geheel vernieuwd. De afspraken uit de Cao UMC 2018-2020 zijn in de vernieuwde app opgenomen en de tools en veelgestelde vragen zijn geactualiseerd.

Onderzoek psychosociale belasting op de spoedeisende hulp
Aan de pilot doen 28 ziekenhuizen mee, waaronder de helft van alle umc’s.
Schrapsessies bestrijden de regeldruk in de VVT
Een verslag van 12 maart. Vanuit het programma (Ont)regel de langdurige zorg worden in 2019 nog meer schrapsessies en terugkomdagen georganiseerd.
Doe mee aan de hackathon ‘Droombaan in de ggz’
Het O&O-fonds GGZ organiseert op 24/25 mei de hackathon ‘Droombaan in de ggz’. Interesse? Denk mee over de vraag hoe we de ggz aantrekkelijk kunnen houden!

Generatiebeleid in de branche ziekenhuizen komt goed van de grond
Bij zo'n 36% van de ziekenhuizen is een regeling tot stand gekomen.
Tips voor gezond werken via Dokterhoe
Dokterhoe, een website voor alle werknemers van umc’s, is vernieuwd. De website bevat praktische informatie om gezond en veilig te kunnen werken. 
Kom naar de ‘slimme ochtenddienst’ op 14 maart
SoFoKleS, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor onder andere umc's, organiseert op 14 maart een ‘Slimme ochtenddienst’ voor werknemers in umc's.
Nieuw arbeidsmarktplatform: Jeugdzorg werkt!
Alles over arbeidsvoorwaarden en arbeidsmarktbeleid in de jeugdzorg.
Cao VVT-app is vernieuwd. App jij ‘m weer?
De app bijgewerkt in verband met de vernieuwde arbeidsvoorwaarden in de cao.
Landelijke OR-dag ziekenhuizen: Impact van technologie
Wat is de invloed van nieuwe technologieën op het werk? Wat betekent dit voor de medewerkers en hoe kun je hier als OR op inspelen?
Goede voorbeelden hoe veilig te werken in de gehandicaptenzorg
In de nieuwsbrief van StAG delen organisaties hun ervaringen.
Universiteiten willen nieuwe baankansen realiseren
Met functieanalyses wil SoFoKleS een zo compleet mogelijk beeld geven van de mogelijkheden.
Zorgorganisaties in dialoog over veilig werken in gehandicaptenzorg
Neem onveilige gevoelens weg door met elkaar over dilemma’s te praten.
Gezond en veilig werken in de ggz met vernieuwde arbocatalogus en antistress-app
De nieuwe arbocatalogus en de app sluiten naadloos aan bij de ontwikkelingen in de branche.
Martini Ziekenhuis bijt spits af met generatieregeling
De Cao Ziekenhuizen biedt kaders voor af te sluiten generatieregelingen in de ziekenhuizen.
App ‘Goedenacht’ uitgebreid met stappenteller en nieuwe recepten
De app helpt medewerkers zo vitaal mogelijk te werken in de nacht.
Aan de slag met werkdruk en regeldruk in de ggz op 19 april
O&O-fonds GGZ organiseert 19 april voor OR-leden en P&O'ers een landelijke dag over dit onderwerp.
Sociaal fonds SSFG breidt activiteiten gezondheidscentra uit
SSFG stimuleert goede arbeidsverhoudingen, scholing en sociaal beleid in de gezondheidscentra.
Oplossingsrichtingen voor aanpak werkdruk universiteiten
Een rapport biedt universiteiten inspiratie bij het opstellen van hun werkplan.
VGN schort al het reguliere overleg met werknemersorganisaties in de gehandicaptenzorg op
Aanleiding is verschil van mening hoe we verder moeten met de uitkomsten van onderzoek naar onregelmatig werken.
Uitdaging belangrijkste reden jongeren voor keuze algemeen ziekenhuis
Uitdaging met een variatie aan handelingen is de belangrijkste reden.
Teken de petitie om knelpunten jeugdzorg op te lossen
FBZ, CNV, FNV en Jeugdzorg Nederland zijn een online petitie gestart om de knelpunten in de jeugdzorg aan te kaarten bij gemeenteraadsleden.
Arbocatalogus Gehandicaptenzorg: veilig en gezond werken
Werknemers vinden in de catalogus tips om gezond en veilig te werken.
Voordelen nul-urencontract in VVT groter dan nadelen
55% werknemers in de VVT houdt liever nul-urencontract.
Praat mee over de Arbocatalogus VVT!
Cao-partijen vragen werknemers in de VVT 10 minuten van hun tijd om 13 vragen te beantwoorden.
Inspectie SZW inspecteert de ggz in 2018
De Inspectie SZW wil in 2018 meer aandacht besteden aan de ggz, met een focus op fysieke belasting van werknemers.
Vier speerpunten voor duurzame inzetbaarheid in de VVT
Wat betekent verhoging van de pensioenleeftijd voor duurzame inzetbaarheid?
Interactieve en geactualiseerde app Cao Ziekenhuizen
Download de vernieuwde cao-app en krijg antwoord op cao-vragen.
Hoe kijken werknemers tegen onregelmatig werken in de gehandicaptenzorg?
CAOP onderzocht dit in opdracht van cao-partijen.
Dialoog over veiligheid en werkdruk in 12 ggz-instellingen
Twaalf ggz-instellingen krijgen vanaf januari ondersteuning van het O&O-fonds GGZ om een dialoog te voeren over het aanpakken van veiligheid en werkdruk. 
Werkzaam in de gehandicaptenzorg? Maak elk gevoel van onveiligheid bespreekbaar
Enkele zorgorganisaties lichten toe hoe zij de dialoog op gang brengen en houden.
Ggz-instellingen gezocht voor onderzoek gezonde roosters
Het onderzoek levert een checklist op voor ggz-instellingen.
Compleet vernieuwde app Cao GGZ nu beschikbaar
Altijd de laatste cao-afspraken uit de ggz op zak hebben? Download dan nu de compleet vernieuwde app Cao GGZ.
Gehandicaptenzorg: Maak elk gevoel van onveiligheid bespreekbaar
Met elkaar praten over dilemma’s neemt onveilige gevoelens weg.
Rapportages werknemers- en werkgeversenquête zorg en welzijn online
AZW onderzocht hoe werknemers en werkgevers aan tegen hun werk aankijken. 
Rekentool voor Generatiebeleid in ziekenhuizen beschikbaar
De rekentool ondersteunt instellingen en werknemers bij de te maken afwegingen.
Nieuwe site O&O-fonds GGZ
Met informatie over de 3 pijlers: arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en arbeidsrelaties.
Cao-partijen VVT ondersteunen met Werkbalans-tool invoering van kanteling
De tool biedt ondersteuning bij afstemming zorgvraag, formatiemix en flexibiliteit en personeelsplanning. 
Tekst Cao Gehandicaptenzorg 2017-2019 vastgesteld
De nieuwe cao is met terugwerkende kracht ingegaan op 1 januari 2017 en loopt tot en met 31 maart 2019.
Waarom kiezen jongeren voor werken in een ziekenhuis of revalidatiecentrum?
Via een enquête wordt gevraagd naar hun verwachtingen en ervaringen. 
Cao-partijen VVT organiseren regionale workshops ‘Grip op formatie, inzet en flexibiliteit’
Hoe kunnen organisaties met beleid en operationele toepassing zorgmiddelen omzetten in formatie, inzet en flexibiliteit?
Hoe gaan professionals in de gehandicaptenzorg om met veiligheid?
In de nieuwsbrief vertellen organisaties over hun ervaringen met de VeiligPlus-aanpak.
Creatief meedenken over vernieuwing en verandering in uw umc?
Bent u tussen de 18 en 35 jaar en wilt u invloed uitoefenen op uw toekomst en die van uw collega’s?
Uitnodiging medezeggenschapsdag voor OR-leden ziekenhuizen
De dag staat in het teken van een goede balans voor gezond werk. Hoe kan de OR daaraan bijdragen?
Aantal medewerkers in de gehandicaptenzorg stijgt
In 2016 steeg het aantal medewerkers in deze branche met 2,5%.
Doe mee aan werkbelevingsonderzoek zorg!
Hoe tevreden bent u over uw werk? Hoe ervaart u de werkdruk? Hoe werkt u aan uw ontwikkeling?
Onderzoeksprogramma AZW publiceert nieuwste arbeidsmarktcijfers
Hoe ontwikkelt de werkgelegenheid zich in de zorgsectoren? En hoe zit het met de gemiddelde leeftijd?
SSFG lanceert website en organiseert symposium over medezeggenschap
Kijk op de site voor de activiteiten van SSFG, het sociaal fonds voor medewerkers in eerstelijnsgezondheidszorg. 
SZW stelt 12,5 miljoen euro beschikbaar om werknemers gezond te houden

Dit is voor projecten om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden.

Cao-partijen monitoren invoering kanteling in de VVT
Cao-partijen willen graag weten hoe het staat met de verschuiving van zeggenschap over werktijden.
Werkt u onregelmatig in de gehandicaptenzorg?
Doet u mee aan het landelijk onderzoek van cao-partijen?
Online toolbox ondersteunt umc’s bij banenafspraak
Bij iedere umc moeten eind 2023 zo'n 224 medewerkers met een arbeidsbeperking aan het werk zijn.
Groene Hart Ziekenhuis heeft het beste idee innovatief roosteren
Een interne flexpool met vaste banen levert flexibele personele bezetting en optimale afstemming van capaciteit en werktijden.
Bijeenkomsten over zelforganisatie in de ggz
In het kader van een onderzoek worden onder meer interactieve bijeenkomsten gehouden.
Heeft u input voor gezond en veilig werken in de ggz?
Neem dan deel aan de inspiratiesessie voor de nieuwe arbocatalogus GGZ!
Aan de slag met technologische vernieuwingen in de VVT
Lees de ervaringen en tips van zorgorganisaties in een nieuw e-magazine.
Met de cao-app VVT alle cao-afspraken nu snel bij de hand!
Met de nieuwe gratis app zijn alle cao-afspraken binnen handbereik.
App Cao GGZ bestaat bijna een jaar: suggesties voor de update?
O&O Fonds GGZ meldt dat de app voor de Cao GGZ ruim 4.500 keer is gedownload.
Extra editie nieuwsbrief O&O fonds GGZ
In deze nieuwsbrief onder meer een verslag van de landelijke OR-dag.
Deelnemen aan regiosessie voor vitaal, vakkundig en met plezier (door)werken in de VVT?
Er is nog plek voor de bijeenkomsten op 13 april en 11 mei 2017! Meldt u zich aan?
Nieuwe editie MZ-LAB triggert jongeren voor medezeggenschap in de VVT
Doel is jonge medewerkers te interesseren voor het medezeggenschapswerk.
Deelnemen aan bijeenkomst vitaal, vakkundig en met plezier (door)werken in de VVT?
Cao-partijen in de VVT organiseren drie regiosessies voor zorgmedewerkers, OR-leden en leidinggevenden.
Doe mee aan onderzoek naar vitaal en plezierig werken in de VVT!
Jongeren van nu moeten misschien tot hun 72e doorwerken. Wat hebben werknemers nodig om vitaal te blijven en met plezier te werken?
VeiligPlus-aanpak maakt onveiligheid in gehandicaptenzorg bespreekbaar
Agressie tegen medewerkers is altijd onacceptabel, vinden de sociale partners van Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg.
Handvatten voor gehandicaptenzorg tegen onveiligheid op de werkvloer
Medewerkers en bestuurders in de gehandicaptenzorg krijgen deze maand handvatten aangereikt om onveiligheid op de werkvloer bespreekbaar te maken.

Arbeidstijden en roosteren in gehandicaptenzorg anders beleggen
Onderzocht wordt of en hoe de besluitvorming over arbeidstijden en dienstroosters zo laag mogelijk in organisaties kan worden neergelegd.
Gehandicaptenzorg: steun bestuurders cruciaal voor veiligheidscultuur
Bestuurders hebben een sleutelrol in het bespreekbaar maken en wegnemen van het gevoel van onveiligheid.
Gezocht: nieuwe manieren van roosteren in ziekenhuis
De 'ideeënjacht' naar nieuwe manieren van roosteren in ziekenhuis is geopend. Heeft u misschien het beste roosteridee?
Hoe staat het met de zeggenschap over werktijden in uw VVT-instelling?
De cao-partijen in de VVT, waaronder FBZ, willen graag weten hoe er voor staat met de verschuiving van zeggenschap.
12,5 miljoen euro voor vitaal houden werkenden
Organisaties kunnen een beroep doen op een nieuwe Europese regeling om hun werknemers fit ofwel duurzaam inzetbaar te houden.
5.000 euro voor vernieuwende ideeën medewerkers ziekenhuizen
Medewerkers of team kunnen een aanvraag indienen voor een vernieuwend project op het gebied van samenwerking of gezond en veilig werken.
Medezeggenschap werktijden in de VVT op koers
De verschuiving in zeggenschap over de werktijden naar de werkvloer is op gang gekomen.
Nieuwe sessies voor medezeggenschap werktijden in de VVT
Speerpunt in de Cao VVT is de zeggenschap van de medewerker over de eigen werktijden.  
Nieuwe app helpt bij vitaal en gezond werken tijdens nachtdienst
Nachtdiensten ontregelen het natuurlijke bioritme en dat kan leiden tot specifieke gezondheidsklachten.
Duurzaam inzetbare werknemers: vergroot wat al goed gaat
Kennis over duurzame inzetbaarheid is er in ruime mate, maar wanneer 'pakt' het medewerkers?
Nieuwe instrumenten in Arbocatalogus VVT
Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk zodat medewerkers veilig, verantwoord en met plezier kunnen werken.
Is de verschuiving van zeggenschap over werktijden in uw VVT-instelling ingevoerd?
FBZ wil als cao-partij weten hoe het staat met de verschuiving  van de zeggenschap van werkgever naar werknemer.
Zeggenschap over eigen werktijden in de VVT
Binnen het programma Kanteling wordt de invloed van werknemers op de eigen werktijden vormgegeven.
Subsidiemogelijkheid voor duurzame inzetbaarheid werknemers
Bedrijven en instellingen die hun mensen langer en gezonder aan het werk willen houden, kunnen hiervoor subsidie aanvragen.
Academische arbeidsmarkt: Congres ‘Duurzaam Advies over Inzetbaarheid’
Een congres over manieren om kennis en wetenschap rondom duurzame inzetbaarheid werkend te krijgen.
Medezeggenschap in de VVT: denk mee over eigen werktijden
Speerpunt in de Cao VVT is zeggenschap van medewerkers over de eigen werktijden. Onlangs startte het programma Kanteling werktijden.
Werk en mantelzorg in de VVT
Er zijn twee brochures ontwikkeld om de combinatie van werk en mantelzorg op de agenda te zetten in de VVT.
Zorgmedewerkers delen kennis over veilig ambulant werken
Deze regiosessie komt voort uit de campagne Wees duidelijk over agressie en het actieplan Veilig Werken in de Zorg.
RegioSessies 'Risico's van ambulant en alleenwerken'
Tijdens regiosessies wisselen deelnemers tips en praktijkervaringen uit over het voorkomen van agressie bij ambulant en alleenwerken.
Medezeggenschapsdag voor OR-leden ziekenhuizen en revalidatiecentra
Op welke manier kunt u als OR invloed uitoefenen op het scholingsbeleid van uw organisatie?