U bevindt zich hier:
|
  
Weergave: 
IntroFilter
Arbeidsmarkt
ArbeidsmarktDruk op SHIFT+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
28-9-2018 11:06Arbeidsmarkt
Werknemersorganisatie FBZ zet zich voor passende en goede (collectieve) arbeidsvoorwaarden en sociale plannen voor de leden van FBZ-organisaties. Deze werknemers hebben te maken met bezuinigingen en een veranderende arbeidsmarkt.
/thema/detail/default.aspx?thema=Arbeidsmarkt
ArbeidsmarktfondsenDruk op SHIFT+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
26-9-2018 15:46Arbeidsmarktfondsen
In een arbeidsmarktfonds stimuleren sociale partners (werkgevers en werknemers) arbeidsmarktinitiatieven die de branche als geheel ten goede komen. Deze pagina maakt inzichtelijk wat de arbeidsmarktfondsen zoal doen.
/thema/detail/default.aspx?thema=Arbeidsmarktfondsen
eHealthDruk op SHIFT+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
11-10-2018 15:56
De impact van eHealth en digitalisering in de zorg is enorm en dichterbij dan we denken, Dat levert tal van vragen op. Hoe kunnen technologische mogelijkheden ondersteunen bij de zorgverlening? Welke vaardigheden hebben professionals nodig om de technologie goed toe te kunnen passen?
/thema/detail/default.aspx?thema=eHealth
functiewaardering
FunctiewaarderingDruk op SHIFT+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
26-9-2018 15:46fuwa
Iedere cao in de zorg kent een loongebouw en een bijbehorend beloningsbeleid. De functiebeschrijving beschrijft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de werknemer.
/thema/detail/default.aspx?thema=Functiewaardering
Gezond en veilig werkenDruk op SHIFT+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
11-10-2018 16:02Gezond en veilig werken
Gezond en veilig werken is bijvoorbeeld: goede arbeidsomstandigheden, gezond roosteren, verlaging werkdruk, minder administratieve lasten, duurzaam inzetbaar, en nog veel meer.
/thema/detail/default.aspx?thema=Gezond en veilig werken
Herverzekering 3e WW-jaar?Druk op SHIFT+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
24-10-2018 12:10Herverzekering 3e WW-jaar?
FBZ is geen voorstander van afspraken over herverzekering van het derde WW-jaar, behalve als de kosten voor rekening van werkgevers zijn.
/thema/detail/default.aspx?thema=Herverzekering 3e WW-jaar?
Medezeggenschap (OR)Druk op SHIFT+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
26-9-2018 15:46OR
Werknemersorganisaties en een ondernemingsraad zijn strategische samenwerkingspartners. FBZ vindt het daarom belangrijk dat de achterban van FBZ een rol heeft in de medezeggenschap van de lokale instellingen.
/thema/detail/default.aspx?thema=Medezeggenschap (OR)
Naleving caoDruk op SHIFT+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
26-9-2018 15:47
Naleving cao
/thema/detail/default.aspx?thema=Nalevingcao
PensioenDruk op SHIFT+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
26-9-2018 15:48Pensioen
FBZ zet zich in voor een goed pensioen voor haar achterban. FBZ is nauw betrokken bij landelijke ontwikkelingen en oefent direct invloed uit op beleid en activiteiten.
/thema/detail/Default.aspx?thema=Pensioen
WnraDruk op SHIFT+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
26-9-2018 15:49Wnra
De Eerste Kamer stemde op 8 november 2016 in met het door D66 en CDA ingediende initiatiefvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. In februari 2014 ging de Tweede Kamer hier al mee akkoord.

De wet zorgt ervoor dat ambtenaren dezelfde rechtspositie krijgen als werknemers in het bedrijfsleven; beide groepen vallen straks onder het private arbeidsrecht. Omdat er nog veel uitgewerkt moet worden treedt de wet vermoedelijk over enkele jaren in werking. De gewijzigde arbeidsrechtelijke positie heeft vanaf dan ook betrekking op werknemers in dienst bij een umc, universiteit of een onderzoekinstelling. Dit geldt alleen voor groepen werknemers die op dit moment een ambtenarenstatus hebben. Dat is niet overal het geval. Bij twee umc’s en drie universiteiten vallen de werknemers onder het private arbeidsrecht. Voor hen heeft de nieuwe wet geen consequenties.
/thema/detail/default.aspx?thema=Wnra