U bevindt zich hier:
|
  
Weergave: 
BewerkenOmschrijvingFilter
Beroepsgroepen
ContactFilterBeschrijvingFilter
CAO
Ledenvoordelen_IntroFilter
 AC-HOP.jpg
Belangenorganisatie van medewerkers bij universiteiten, onderzoekinstellin-gen en Universitair Medische Centra
http://www.ac-hop.nl/
Meer info: www.ac-hop.nl 
Aanmeldformulier


Veursestraatweg 88-90
2265 CE Leidschendam

Telefoon: 070-3156461
28-2-2019 11:31Corrie Kooijman
AC-HOP vertegenwoordigt medewerkers in het wetenschappelijk onderwijs en aanverwante sectoren. Zij werken bij universiteiten, onderzoekinstellingen en umc’s. AC-HOP informeert en adviseert medewerkers tijdens hun loopbaan en staat bij met juridische hulp als dat nodig is. AC-HOP is aangesloten bij het Ambtenarencentrum (AC). 

Deze centrale van overheidspersoneel oefent mede namens de leden van AC-HOP invloed uit in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) en het bestuur van Pensioenfonds ABP. Via het Ambtenarencentrum (AC/FBZ) oefent AC-HOP invloed uit bij de cao-onderhandelingen.
AC-HOP
AC-HOPDruk op SHIFT+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
Onderzoekinstellingen; Nederlandse Universiteiten (NU); Universitair Medische Centra (UMC)Jahttp://www.ac-hop.nl/index.php?option=com_chronocontact&chronoformname=lidworden&Itemid=62https://ac-hop.nl/lid-worden/AC-HOP
AC-HOP vertegenwoordigt medewerkers in het wetenschappelijk onderwijs en aanverwante sectoren. Zij werken bij universiteiten, onderzoekinstellingen en umc’s. AC-HOP informeert en adviseert medewerkers tijdens hun loopbaan en staat bij met juridische hulp als dat nodig is. AC-HOP is aangesloten bij het Ambtenarencentrum (AC).
 avbz.png
Algemene Vereniging voor Beroepsorganisaties in de Zorg
www.avbz.nlKraamverzorger
www.avbz.nl 
Contactformulier voor nieuwe lidorganisaties
Telefoon: 06-50413235
E-mail: visserbert54@gmail.com
9-1-2018 11:56Corrie Kooijman
De Algemene Vereniging voor Beroepsorganisaties in de Zorg (AVBZ) richt zich als koepelorganisatie op het versterken van de positie van beroepsbeoefenaars, onder meer op het gebied van collectieve arbeidscontracten.

De AVBZ is de overkoepelende organisatie van VHP-Zorg. Namens AVBZ voert FBZ cao-onderhandelingen voor de leden van de bij AVBZ aangesloten organisatie VHP-zorg.

AVBZ
AVBZDruk op SHIFT+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ); Universitair Medische Centra (UMC); Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT); Ziekenhuizen; Gehandicaptenzorg; KraamzorgJaAVBZ
De Algemene Vereniging voor Beroepsorganisaties in de Zorg (AVBZ) richt zich als koepelorganisatie op het versterken van de positie van beroepsbeoefenaars, onder meer op het gebied van collectieve arbeidscontracten.
 Logo-BMTZ.jpg 
Beroepsvereniging van Biomedisch Technologen in de zorg
Biomedisch technoloog12-1-2018 14:39Corrie Kooijman
BMTZ is de beroepsvereniging van Biomedisch Technologen in de zorg. MBT-zorg bundelt de krachten van deze groeiende beroepsgroep in de Nederlandse gezondheidszorg. Een Biomedisch Technoloog werkt op het snijvlak van het management, de zorgprofessional en door technologie gedreven medische processen. Voor de arbeidsvoorwaardelijke belangen is BMT-Zorg via VVBV aangesloten bij FBZ.
BMT-Zorg
BMT-ZorgDruk op SHIFT+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
NeeVVBZVVBZ*BMT-Zorg
BMTZ is de beroepsvereniging van Biomedisch Technologen in de zorg. MBT-zorg bundelt de krachten van deze groeiende beroepsgroep in de Nederlandse gezondheidszorg. Een Biomedisch Technoloog werkt op het snijvlak van het management, de zorgprofessional en door technologie gedreven medische processen. Voor de arbeidsvoorwaardelijke belangen is BMT-Zorg via VVBV aangesloten bij FBZ.
 EN-160x160.jpg 
Ergotherapie Nederland
http://ergotherapie.nl/en.jpgErgotherapeut19-3-2019 11:37Corrie Kooijman
Ergotherapie Nederland is de beroepsvereniging van en voor ergotherapeuten in Nederland. Samen met de leden zorgt Ergotherapie Nederland ervoor dat de kwaliteit van ergotherapie verder verbetert en behouden blijft. Ergotherapie Nederland behartigt de belangen van de aangesloten leden op vele fronten. Door continu overleg met de zorgverzekeraars, lobby in Den Haag, overleg met het ministerie van VWS en met alle andere gremia waar ergotherapie ter sprake komt. Voor de leden organiseert Ergotherapie Nederland cursussen en bijeenkomsten. Jaarlijks wordt een congres georganiseerd. In regionale Ergotherapeutische Netwerken, regiobijeenkomsten en de Algemene Ledenvergadering die tweemaal per jaar wordt gehouden kunnen de leden meepraten en meebeslissen over het beleid van de vereniging.

Ergotherapie Nederland laat iedere paar jaar een arbeidsmarktonderzoek houden. De resultaten daarvan zijn terug te vinden op de website van de vereniging.

Ergotherapie Nederland geeft voor haar leden en andere belangstellenden Ergotherapie Magazine uit. Vanaf 2015 verschijnt dit 6 x per jaar waarin 3 x per jaar een wetenschappelijk katern, onder de naam Ergotherapie Wetenschap, wordt opgenomen.

EN en FBZ
Ergotherapie Nederland is naast de vertegenwoordiger van de zelfstandig gevestigde ergotherapeuten ook en vooral de werknemersvereniging voor de ergotherapeuten in loondienst! Voor al die leden onderhandelt FBZ namens Ergotherapie Nederland over de diverse cao’s in de zorg.
EN
ENDruk op SHIFT+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
Ziekenhuizen; Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT); Universitair Medische Centra (UMC); Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ); Gehandicaptenzorg; Gezondheidscentra; JeugdzorgJaEN
Ergotherapie Nederland is de beroepsvereniging van en voor ergotherapeuten in Nederland. Samen met de leden zorgt Ergotherapie Nederland ervoor dat de kwaliteit van ergotherapie verder verbetert en behouden blijft. Mede namens Ergotherapie Nederland sluit FBZ voor werknemers in loondienst sluit werknemersorganisatie FBZ cao’s en sociaal plannen af.
 fvb.png
Federatie Vaktherapeutische Beroepen
http://fvb.vaktherapie.nlBeeldend therapeut; Danstherapeut; Dramatherapeut; Muziektherapeut; Psychomotorisch kindertherapeut; Psychomotorisch therapeut; Speltherapeut
fvb.vaktherapie.nl

Lid worden van een van de beroepsverenigingen, aangesloten bij FVB? Aanmeldformulier.Telefoon: 030-2800432
E-mail: info@vaktherapie.nl
9-1-2018 11:58Corrie Kooijman
De Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) is de overkoepelende organisatie van de Nederlandse Verenigingen voor Beeldende Therapie, Danstherapie, Dramatherapie, Muziektherapie, Psychomotorische Therapie en Psychomotorische Kindertherapie en van Speltherapeuten. De FVB geeft richting aan de kwaliteitsbevordering van vaktherapie en maakt zich sterk voor een goede positionering van vaktherapie binnen de verschillende werkvelden. Werknemersorganisatie FBZ neemt namens de FVB deel aan cao-tafels. FVB is sinds 1 januari 2011 aangesloten bij FBZ.
 
De FVB bestaat uit de volgende beroepsverenigingen:
FVB
FVBDruk op SHIFT+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ); Gehandicaptenzorg; Jeugdzorg; Universitair Medische Centra (UMC); Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT); ZiekenhuizenJaFVB
De Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) is de overkoepelende organisatie van de Nederlandse Verenigingen voor Beeldende Therapie, Danstherapie, Dramatherapie, Muziektherapie, Psychomotorische Therapie en Psychomotorische Kindertherapie en van Speltherapeuten. De FVB geeft richting aan de kwaliteitsbevordering en maakt zich sterk voor een goede positionering van vaktherapie binnen de verschillende werkvelden.
 KNGF170x160.jpg
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
https://www.kngf.nl/KNGF 170x255.jpgFysiotherapeut

Telefoon: 033-4672900
Mail de KNGF: klik hier
9-1-2018 12:06Corrie Kooijman
Het KNGF behartigt voor circa 19.000 aangesloten fysiotherapeuten de belangen op beroepsinhoudelijk, sociaal-maatschappelijk en economisch gebied. En door de aansluiting bij werknemersorganisatie FBZ ook op arbeidsvoorwaardelijk terrein.
 
KNGF en FBZ
Zo onderhandelt FBZ over cao’s en sociaal plannen in de intramurale instellingen en gezondheidscentra (met uitzondering van de vrijgevestigde praktijken) waar fysiotherapeuten werkzaam zijn.
KNGF
KNGFDruk op SHIFT+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ); Gehandicaptenzorg; Gezondheidscentra; Jeugdzorg; Universitair Medische Centra (UMC); Ziekenhuizen; Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)JaKNGF
Het KNGF behartigt voor circa 19.000 aangesloten fysiotherapeuten de belangen op beroepsinhoudelijk, sociaal-maatschappelijk en economisch gebied. En door de aansluiting bij werknemersorganisatie FBZ ook op arbeidsvoorwaardelijk terrein.
 KNMT160x160.jpg 
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
http://www.knmt.nl/Tandarts; Tandarts-specialist

www.knmt.nl  
De voordelen van lid worden.
Contributie-overzicht

E-mail: knmt@knmt.nl

15-1-2019 10:36Corrie Kooijman
De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) is de beroepsvereniging van tandartsen in Nederland. De KNMT bevordert de mondgezondheid van alle Nederlanders, ondersteunt tandartsen en tandarts-specialisten in het uitoefenen van hun beroep en behartigt de belangen van tandartsen en tandarts-specialisten.
 
KNMT en FBZ
De KNMT is aangesloten bij FBZ om de arbeidsvoorwaardelijke belangen van tandartsen en tandarts-specialisten die werkzaam zijn in umc's en ziekenhuizen te behartigen.
KNMT
KNMTDruk op SHIFT+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
Universitair Medische Centra (UMC); Ziekenhuizen; Nederlandse Universiteiten (NU)JaKNMT
De KNMT is de beroepsvereniging van tandartsen in Nederland. De KNMT bevordert de mondgezondheid van alle Nederlanders, ondersteunt tandartsen en tandarts-specialisten in het uitoefenen van hun beroep en het behartigen van hun belangen. Voor de werknemers in loondienst behartigt KNMT via de aansluiting bij FBZ ook de arbeidsvoorwaardelijke belangen.
 knov.png
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
http://www.knov.nl/Verloskundige9-1-2018 13:31Corrie Kooijman
De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) is de beroepsorganisatie voor (klinisch) verloskundigen. De KNOV staat voor en streeft naar de beste zorg voor de (aanstaande) zwangere, haar partner en (ongeboren) kind. Dat willen we bereiken door (klinisch) verloskundigen te ondersteunen, te verbinden en hun belangen te behartigen.
 
KNOV en FBZ
Namens KNOV behartigt FBZ collectief de arbeidsvoorwaardelijke belangen van de klinisch verloskundigen.
KNOV
KNOVDruk op SHIFT+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
Gezondheidscentra; Universitair Medische Centra (UMC); ZiekenhuizenJaKNOV
De KNOV is de beroepsorganisatie voor (klinisch) verloskundigen. De KNOV staat voor en streeft naar de beste zorg voor de (aanstaande) zwangere, haar partner en (ongeboren) kind. Dat wil KNOV bereiken door hen te ondersteunen, te verbinden en hun belangen te behartigen. Namens KNOV behartigt FBZ de collectieve arbeidsvoorwaardelijke belangen van de klinisch verloskundigen.
 lad.png
Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband
http://www.lad.nl/LAD-orgpagina.jpgA(n)ios; Arts Maatschappij & Gezondheid; Basisarts; Bedrijfsarts; Coassistent; Hidha (Huisarts in dienst van een huisarts); Huisarts; Jeugdarts; Klinisch chemicus; Klinisch fysicus; Medisch specialist; Psychiater; SEH-arts; Specialist ouderengeneeskunde; Technisch geneeskundige; Verslavingsarts; Verzekeringsarts

Website: www.lad.nlContributietarieven
Voordelen lidmaatschap en aanmeldingsformulier

Telefoon: 088-1344100
E-mail: bureau@lad.nl

12-1-2018 11:19Corrie Kooijman
De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) is de werknemersorganisatie voor artsen in dienstverband in Nederland. De LAD komt op voor de belangen van álle artsen in dienstverband: van coassistent tot a(n)ios, van basisarts tot medisch specialist, van jeugdarts tot psychiater en van bedrijfsarts tot specialist ouderengeneeskunde. Ook een toenemend aantal verwante beroepsgroepen, zoals apothekers in dienstverband, technisch geneeskundigen, klinisch chemici en klinisch fysici, vertrouwen de LAD een groot deel van de belangenbehartiging toe.
 
De LAD is partij aan cao-tafels voor cao’s voor artsen en apothekers in dienstverband. Deze cao’s zijn te vinden op www.lad.nl.
 
De LAD zet zich in voor goede arbeidsvoorwaarden, onder andere via cao-afspraken. Leden kunnen bij de LAD terecht met vragen over hun arbeidssituatie. Ook ondersteunt de LAD bij arbeidsconflicten. De onderhandelaars zetten zich in voor goede cao-afspraken. FBZ onderhandelt namens de LAD over onderstaande cao’s.
LAD
LADDruk op SHIFT+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ); Gehandicaptenzorg; Gezondheidscentra; Jeugdzorg; Nederlandse Universiteiten (NU); Universitair Medische Centra (UMC); Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT); ZiekenhuizenJaLAD
De LAD is de werknemersorganisatie voor artsen in dienstverband in Nederland. De LAD komt op voor de belangen van álle artsen in dienstverband. De LAD zet zich in voor goede arbeidsvoorwaarden, onder andere via cao-afspraken. Leden kunnen bij de LAD terecht met persoonlijke vragen over hun arbeidssituatie of ondersteuning bij arbeidsconflicten. De LAD is zelf cao-partij bij een aantal artsencao's. LAD is federatiepartner van FBZ voor het afsluiten van zorgbrede cao’s.
 napa.png
Nederlandse Associatie Physician Assistants
http://www.napa.nl/Physician assistant
www.napa.nl

Meer info: lid worden 
 


Telefoon: 030-2823322
E-mail: leden@napa.nl
 


9-4-2018 10:50Corrie Kooijman
De Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA) behartigt de economische en financiële belangen van de Physician Assistants in Nederland. De beroepsvereniging NAPA is aangesloten bij FBZ. Namens de NAPA zet FBZ zich onverminderd in voor professionele autonomie en kwaliteit van de beroepsuitoefening in relatie tot de daarmee samenhangende arbeidsvoorwaardelijke afspraken. De leden van NAPA vallen onder een van onderstaande cao’s.
 
NAPA en FBZ
Namens NAPA  onderhandelt FBZ over cao’s in de zorg. Leden van NAPA kunnen meedenken door deel te nemen aan een van de klankbordgroepen van FBZ.
NAPA
NAPADruk op SHIFT+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ); Gehandicaptenzorg; Gezondheidscentra; Universitair Medische Centra (UMC); Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT); ZiekenhuizenJaNAPA
De NAPA behartigt de economische en financiële belangen van de Physician Assistants in Nederland. De beroepsvereniging NAPA is aangesloten bij FBZ. Namens de NAPA zet FBZ zich onverminderd in voor professionele autonomie en kwaliteit van de beroepsuitoefening in relatie tot de daarmee samenhangende arbeidsvoorwaardelijke afspraken.
 NIP170x160.jpg 
Nederlands Instituut van Psychologen
Psycholoog27-6-2019 12:32Windex2
Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland. De vereniging behartigt de belangen van haar leden en biedt hen een platform voor het uitwisselen van kennis. Daarnaast bevordert het NIP de psychologiebeoefening in het algemeen. Ook op het terrein van arbeidsvoorwaarden van psychologen is het NIP actief. Van de ruim 13.000 leden van het NIP werken ongeveer 3.700 leden in loondienst. Zij vallen onder een van onderstaande cao’s.

Het NIP streeft naar een zo gunstig mogelijke cao voor haar leden. Leden van het NIP kunnen meedenken door deel te nemen aan een van de klankbordgroepen van FBZ. Namens het NIP onderhandelt FBZ over cao’s in de zorg. Ook voert FBZ onderhandelingen over sociaal plannen in de instellingen waar psychologen werken.
NIP
NIPDruk op SHIFT+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ); Gehandicaptenzorg; Gezondheidscentra; Jeugdzorg; Nederlandse Universiteiten (NU); Universitair Medische Centra (UMC); Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT); ZiekenhuizenJaNIP
Het NIP is de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland. De vereniging behartigt de belangen van haar leden en biedt een platform voor het uitwisselen van kennis. FBZ sluit mede namens het NIP cao's af voor de leden in dienstverband.
 nvd.jpg
Nederlandse Vereniging van Diëtisten
http://www.nvdietist.nl/Diëtist12-1-2018 11:24Corrie Kooijman
De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) is de beroepsvereniging van diëtisten. Met ruim 2800 leden vertegenwoordigt de NVD de diëtist op landelijk niveau. Voor leden die werkzaam zijn in onderstaande cao’s is een overeenkomst gesloten met FBZ voor de collectieve sociaaleconomische belangenbehartiging.
NVD
NVDDruk op SHIFT+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ); Gehandicaptenzorg; Gezondheidscentra; Nederlandse Universiteiten (NU); Universitair Medische Centra (UMC); Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT); ZiekenhuizenJaNVD
De NVD is de beroepsvereniging van diëtisten. Met ruim 2800 leden vertegenwoordigt de NVD de diëtist op landelijk niveau. De NVD is federatiepartner van FBZ voor de arbeidsvoorwaardelijke belangenbehartiging voor de leden in dienstverband.
 NVGZP160x160.jpg
Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie
Gz-psycholoog; Klinisch neuropsycholoog; Klinisch psycholoog
Meer info: www.nvgzp.nl
Lid worden en Aanmeldformulier

Telefoon: 030-6868777
E-mail: bureau@nvgzp.nl 
10-12-2018 12:41Corrie Kooijman
De Nederlandse Vereniging voor Gezondheidspsychologie (NVGzP) is eind 2012 opgericht en is de beroepsvereniging van gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. Per 1 januari 2019 is NVGzP federatiepartner van FBZ, waardoor we vanaf dan ook de arbeidsvoorwaardelijke belangen van hun leden in dienstverband behartigen. Dit zorgt tegelijkertijd voor een steviger positionering van deze beroepsgroep.

Omdat de voorbereiding voor tal van grote nieuwe cao’s die in 2019 tot stand moeten komen al in gang is gezet, kunnen gz-psychologen al onderwerpen aandragen en deelnemen aan de cao-klankbordgroepen. Leden krijgen ook stemrecht over nieuwe cao’s: nadat FBZ een akkoord heeft gesloten, kunnen leden hun stem uitbrengen. Dit geldt ook zodra FBZ een akkoord heeft gesloten voor een sociaal plan bij de werkgever. Verder stellen we leden van NVGzP kandidaat bij OR-verkiezingen in de instelling. 
NVGzP
NVGzPDruk op SHIFT+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ); Gezondheidscentra; Universitair Medische Centra (UMC); Ziekenhuizen; Gehandicaptenzorg; Jeugdzorg; Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)Jahttps://www.nvgzp.nl/over-nvgzp/lid-worden/https://www.nvgzp.nl/aanmeldformulier/NVGzP
NVGzP is de beroepsvereniging van gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. Word ook lid, voor circa € 10 per maand. Kijk op de site voor een overzicht van de verschillende lidmaatschapsvormen.
 logo NVKFM.jpg 
Nederlandse Vereniging van Klinisch Fysisch Medewerkers
www.nvkfm.nlKlinisch fysisch medewerker12-1-2018 14:38Corrie Kooijman
De NVKFM zet zich in om de kennis van de leden met betrekking tot het vakgebied klinische fysica te verbreden en te verdiepen, belangen te behartigen, ervaringen uit te wisselen en de contacten tussen de leden te versterken. Ook zet ze zich in om het beroep van klinisch fysisch medewerker (radiotherapie) middels een opleidingsplan en een registratiesysteem te professionaliseren. Voor het behartigen van de werknemersbelangen is NVKFM via VVBZ aangesloten bij FBZ.
NVKFM
NVKFMDruk op SHIFT+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
NeeVVBZVVBZ*NVKFM
De NVKFM zet zich in om de kennis van de leden met betrekking tot het vakgebied klinische fysica te verbreden en te verdiepen, belangen te behartigen, ervaringen uit te wisselen en de contacten tussen de leden te versterken. Ook zet ze zich in om het beroep van klinisch fysisch medewerker (radiotherapie) middels een opleidingsplan en een registratiesysteem te professionaliseren. Voor het behartigen van de werknemersbelangen is NVKFM via VVBZ aangesloten bij FBZ.
 NVL.jpg 
Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen
https://www.nvlborstvoeding.nl/Kraamverzorger9-4-2018 10:56Corrie Kooijman
Sinds juni 2017 is de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL) federatiepartner van FBZ. De NVL is de beroepsvereniging van erkende lactatiekundigen IBCLC, oftewel borstvoedingsspecialisten. Nederland telt momenteel ruim 400 erkende lactatiekundigen IBCLC.  Ieder lid heeft een opleiding afgerond, een internationaal erkend examen afgelegd en mag de titel ‘lactatiekundige IBCLC’ voeren. IBCLC staat voor International Board Certified Lactation Consultant.

Door de aansluiting van de NVL bij FBZ worden ook de werknemersbelangen van ongeveer 200 lactatiekundigen in dienstverband behartigd aan cao-tafels en in de sociaal plannen die FBZ met de werkgevers van instellingen afsluit. Doordat de werknemersbelangen van lactatiekundigen voor het voetlicht worden gebracht, zorgt dat voor een betere positie van lactatiekundigen. Dat komt de uitstraling van de beroepsgroep ten goede. Daarnaast kunnen leden van de NVL profiteren van de voordelen van hun lidmaatschap, door de afspraken die in verschillende cao’s zijn gemaakt over bijvoorbeeld (gedeeltelijke) vergoeding van contributie of over kosten die ze maken in het kader van scholing of registratie. De verwachting is dat dit een stimulans is voor nieuwe lactatiekundigen om zich als lid bij de NVL aan te melden.

Leden van de NVL hebben vooral belang bij de Cao Kraamzorg en de Cao Ziekenhuizen. Leden van NVL krijgen inspraak bij nieuwe cao’s. Bij de voorbereiding van de inzet voor nieuwe cao’s vraagt de NVL haar leden daarvoor suggesties te doen. NVL is het aanspreekpunt voor individuele vragen van leden. De NVL kan een beroep doen op FBZ bij kwesties die het individuele belang overstijgen.
NVL
NVLDruk op SHIFT+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
Kraamzorg; Ziekenhuizen; Universitair Medische Centra (UMC); Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)JaNVL
NVL is de beroepsvereniging van erkende lactatiekundigen IBCLC, oftewel borstvoedingsspecialisten. Nederland telt momenteel ruim 400 erkende lactatiekundigen IBCLC. Door de aansluiting van de NVL bij FBZ worden ook de werknemersbelangen van lactatiekundigen in dienstverband behartigd.
 NVLF 170x160.jpg
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
http://nvlf.logopedie.nl/Logopedist10-1-2018 14:40Corrie Kooijman
De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is de beroepsvereniging van logopedisten in Nederland. De NVLF zet zich samen met haar leden in om het belang van logopedie en goede logopedische zorg onder de aandacht te brengen. De leden van NVLF zijn werkzaam in de eerstelijns zorg en binnen de volle breedte van instellingen en organisaties in de gezondheidszorg: van instellingen voor jeugdzorg en gehandicaptenzorg tot ziekenhuizen. Daarnaast werken logopedisten in het (speciaal) onderwijs of zijn in dienst van een gemeente.

De NVLF zorgt voor de arbeidsvoorwaardelijke ondersteuning van logopedisten. Namens NVLF voert FBZ de onderhandelingen aan cao-tafels in de zorg. NVLF biedt juridische ondersteuning op het gebied van werk en inkomen aan leden die in dienstverband werken.
NVLF
NVLFDruk op SHIFT+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ); Gehandicaptenzorg; Gezondheidscentra; Jeugdzorg; Universitair Medische Centra (UMC); Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT); ZiekenhuizenJaNVLF
De NVLF is de beroepsvereniging van logopedisten in Nederland. De NVLF zet zich samen met haar leden in om het belang van logopedie en goede logopedische zorg onder de aandacht te brengen. Namens NVLF voert FBZ de onderhandelingen aan cao-tafels in de zorg. NVLF biedt juridische ondersteuning op het gebied van werk en inkomen aan leden in dienstverband.
 NVM.png 
NVM-mondhygiënisten
https://www.mondhygienisten.nl/NVM-orgpagina.jpg  Mondhygiënist
Meer info: lid worden

Telefoon: 030-6571013
Mail naar de NVM? Klik hier
27-6-2019 12:33Windex2

NVM-mondhygiënisten is de beroepsorganisatie voor mondhygiënisten in Nederland. NVM-mondhygiënisten staat borg voor professionele preventieve mondzorg. Dit doet zij door de belangen van mondhygiënisten zo goed mogelijk te behartigen. NVM-mondhygiënisten zet zich in voor een stevige positie van de beroepsgroep. Vanaf de HBO-opleiding tot aan het pensioen. En daarmee ook voor de arbeidsvoorwaarden van mondhygiënisten die werkzaam zijn in de diverse instellingen. Op de beroepsgroep mondhygiënisten is een aantal cao’s van toepassing.

Namens NVM-mondhygiënisten onderhandelt werknemersorganisatie FBZ over onderstaande cao’s.

NVM
NVMDruk op SHIFT+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
Gehandicaptenzorg; Nederlandse Universiteiten (NU); Universitair Medische Centra (UMC); Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT); Ziekenhuizen; Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)JaNVM-mondhygiënisten
NVM-mondhygiënisten is de beroepsorganisatie voor mondhygiënisten in Nederland. NVM-mondhygiënisten staat borg voor professionele preventieve mondzorg door de belangen van mondhygiënisten zo goed mogelijk te behartigen. NVM-mondhygiënisten zet zich in voor een stevige positie van de beroepsgroep. Namens NVM-mondhygiënisten onderhandelt FBZ over cao’s.
 nvo.png
Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen
http://www.nvo.nl/Orthopedagoog-generalist; Pedagoog
www.nvo.nl

Telefoon: 030-2322407
10-1-2018 14:35Corrie Kooijman
De Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) is een beroepsvereniging die een wetenschappelijk gefundeerde professionele beroepsuitoefening van pedagogen en onderwijskundigen bevordert en hun belangen behartigt op wetenschappelijk, economisch en maatschappelijk terrein. Behalve de beroepsbelangen richten de activiteiten van NVO zich ook op de professionele arbeidsvoorwaarden van pedagogen en onderwijskundigen. Namens NVO onderhandelt werknemersorganisatie FBZ over de onderstaande cao’s.
NVO
NVODruk op SHIFT+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ); Gehandicaptenzorg; Jeugdzorg; Nederlandse Universiteiten (NU); Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT); Ziekenhuizen; Universitair Medische Centra (UMC)Ja/FBZ_Algemene_Documenten/Waarom%20lid%20van%20de%20NVO.pdfNVO
De NVO is een beroepsvereniging die een wetenschappelijk gefundeerde professionele beroepsuitoefening van pedagogen en onderwijskundigen bevordert en hun belangen behartigt op wetenschappelijk, economisch en maatschappelijk terrein. NVO richt zich ook op professionele arbeidsvoorwaarden. Namens NVO onderhandelt FBZ over cao’s.
 VGVZ website.jpg
Vereniging van Geestelijk Verzorgers
http://www.vgvz.nl/VGVZ.jpgGeestelijk verzorger
Alles over het lidmaatschap

Telefoon: 020-4281555
E-mail: info@vgvz.nl
10-1-2018 14:24Corrie Kooijman
De Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ) is een landelijke beroepsvereniging voor alle geestelijk verzorgers die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Hiertoe behoren vanouds zorginstellingen als ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, psychiatrie, jeugdzorg, verstandelijk gehandicapten en revalidatie. Sinds kort zijn ook geestelijk verzorgers die in de eerste lijn werken aangesloten bij de VGVZ.
De geestelijk verzorger biedt professionele begeleiding aan de patiënt en diens omgeving op het gebied van zingeving en spiritualiteit. Ook adviseert de geestelijk verzorger andere hulpverleners bij ethische en levensbeschouwelijke vragen, en bieden zij scholing aan op dit gebied.

De VGVZ heeft ten doel de bevordering van geestelijke verzorging en belangenbehartiging van de beroepsgroep. Extern onderhoudt zij contacten met alle relevante gremia om  de positie van de geestelijk verzorger te bevorderen. Intern biedt zij faciliteiten aan de leden om hen in staat te stellen hun beroep optimaal uit te oefenen.
 
Voor de collectieve arbeidsvoorwaarden van de geestelijk verzorgers is de VGVZ aangesloten bij FBZ.
VGVZ
VGVZDruk op SHIFT+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ); Gehandicaptenzorg; Jeugdzorg; Universitair Medische Centra (UMC); Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT); ZiekenhuizenJaVGVZ
De VGVZ is een landelijke beroepsvereniging voor alle geestelijk verzorgers die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. De VGVZ heeft ten doel de bevordering van geestelijke verzorging en belangenbehartiging van de beroepsgroep. Voor de collectieve arbeidsvoorwaarden van de geestelijk verzorgers is de VGVZ aangesloten bij FBZ.
 vhp.png
Vereniging voor professionals in zorg en welzijn
https://vhp-zorg.nl/Kraamverzorger10-1-2018 15:25Corrie Kooijman
Vakbond VHP-Zorg biedt individuele en collectieve ondersteuning aan medewerkers in de zorg- en de welzijnssector. Zowel zzp'ers als leden van de beroepsverenigingen in deze sectoren kunnen voor hun vragen terecht bij VHP-Zorg. VHP-zorg staat bekend om zijn snelle manier en doeltreffende manier van werken, niet alleen bij de eigen leden, maar ook bij de zorg- en welzijnsorganisaties. De VHP-Zorg hanteert geen wachttijd voor nieuwe leden, de adviseurs geven direct individuele ondersteuning.
VHP-zorg
VHP-zorgDruk op SHIFT+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
NeeAVBZAVBZ*VHP
Vakbond VHP-Zorg biedt individuele en collectieve ondersteuning aan medewerkers in de zorg- en de welzijnssector. De VHP-Zorg hanteert geen wachttijd voor nieuwe leden, adviseurs geven direct individuele ondersteuning.
 vmdg.png
Vereniging voor Moleculaire Diagnostiek in de Gezondheidszorg
http://www.vmdg.info/10-1-2018 14:20Corrie Kooijman
De Vereniging voor Moleculaire Diagnostiek in de Gezondheidszorg (VMDG) behartigt de belangen van klinisch moleculair biologen. Zij zijn werkzaam op allerlei terreinen van patiëntendiagnostiek zoals: farmacologie, klinische chemie, klinische genetica, microbiologie, pathologie, immunologie, hemato-oncologie. Leden werken in de Universitair Medische Centra en ziekenhuizen.
 
VMDG en FBZ
Via de participatie in FBZ zorgt VMDG voor de arbeidsvoorwaardelijke belangenbehartiging van klinisch moleculair biologen in dienstverband. FBZ voert namens VMDG de cao-onderhandelingen aan de cao-tafels in de zorg. Verder overlegt FBZ met werkgevers over sociaal plannen in het geval van reorganisaties. 
VMDG
VMDGDruk op SHIFT+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
Universitair Medische Centra (UMC); ZiekenhuizenJaVMDG
De VMDG behartigt de belangen van klinisch moleculair biologen die werken in de umc's en ziekenhuizen. Via de participatie in FBZ zorgt VMDG voor de arbeidsvoorwaardelijke belangenbehartiging van klinisch moleculair biologen in dienstverband.
 VVBZ170x160.jpg 
Vereniging voor Beroepsorganisaties in de Zorg
Biomedisch technoloog; Klinisch fysisch medewerker
Contact


10-1-2018 14:16Corrie Kooijman
De Vereniging van Beroepsorganisaties in de Zorg (VVBZ) richt zich als koepelorganisatie op het versterken van de positie van beroepsbeoefenaars, onder meer op het gebied van collectieve arbeidscontracten in ziekenhuizen en gezondheidscentra. VVBZ is in mei 2016 opgericht en sinds juli 2016 aangesloten bij werknemersorganisatie FBZ.

De VVBZ is de overkoepelende organisatie van:


Voor de leden van deze verenigingen geldt dat via hun lidmaatschap automatisch ook hun werknemersbelangen behartigd worden. Zo onderhandelt FBZ namens VVBZ, als de koepel van deze verenigingen, over cao’s. Kijk voor de actuele stand van zaken op de betreffende cao-pagina’s op deze site.

Verder overlegt FBZ rondom reorganisaties en fusies met de werkgevers van lokale instellingen. Van ontwikkelingen houden FBZ en VVBZ de werknemers in de instellingen gezamenlijk op de hoogte.

VVBZ
VVBZDruk op SHIFT+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
Gezondheidscentra; Ziekenhuizen; Universitair Medische Centra (UMC)JaVVBZ
De VVBZ richt zich als koepelorganisatie op het versterken van de positie van beroepsbeoefenaars, onder meer op het gebied van collectieve arbeidscontracten in ziekenhuizen en gezondheidscentra. VVBZ is in mei 2016 opgericht en sinds juli 2016 aangesloten bij FBZ.
 vvocm.png
Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck
http://www.vvocm.nl/VVOVM-orgpagina.jpg  Kinderoefentherapeut; Oefentherapeut Cesar; Oefentherapeut Mensendieck
 

10-1-2018 14:00Corrie Kooijman
De Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) is de beroepsvereniging van oefentherapeuten en telt ongeveer 1700 leden. VvOCM zet zich in om de oefentherapeut prominent te positioneren en te profileren als een vanzelfsprekende en onderscheidende speler binnen het domein bewegen in de gezondheidszorg. Oefentherapeuten werken in zowel de curatieve als de preventieve sector.
 
VvOCM en FBZ
Voor de arbeidsvoorwaardelijke belangenbehartiging van intramuraal werkende leden is VvOCM aangesloten bij FBZ. FBZ verzorgt het arbeidsvoorwaardelijke deel van de collectieve belangenbehartiging van VvOCM en onderhandelt namens de VvOCM aan cao-tafels in de zorg over thema’s als salaris, arbeidsduur en diensten, veranderende wet- en regelgeving en pensioen. 
VvOCM
VvOCMDruk op SHIFT+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ); Gehandicaptenzorg; Universitair Medische Centra (UMC); Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT); ZiekenhuizenJaVVOCM
De VvOCM is de beroepsvereniging van oefentherapeuten en telt ongeveer 1700 leden. VvOCM zet zich in om de oefentherapeut prominent te positioneren en te profileren als een vanzelfsprekende en onderscheidende speler binnen het domein bewegen in de gezondheidszorg. Voor de leden in dienstverband sluit FBZ namens VvOCM cao's af.