U bevindt zich hier:
|

Titel

Wetswijziging voor werknemers bij overheidsinstelling 

Inleiding

Vanaf 1 januari 2020 krijgen werknemers in een umc, universiteit, onderzoekinstelling, GGD of ministerie te maken met een nieuwe wet.

Body

Werknemers in een umc, universiteit, onderzoekinstelling, GGD, ministerie of andere overheidsinstelling, zijn in de meeste gevallen ambtenaar. Dit houdt in dat ze, toen ze in dienst traden, een brief hebben ontvangen van hun werkgever waarin ze eenzijdig zijn aangesteld (aanstellingsbesluit). Vanaf 1 januari 2020 gaat dit veranderen vanwege een nieuwe wet en krijgen ze, net als andere werknemers in de zorg, een arbeidsovereenkomst.

Wetswijziging
Werknemers die in de overheidssector werken (en daaronder vallen ook umc’s, universiteiten, onderzoekinstellingen en GGD’en) vallen nu onder het ambtenarenrecht en hebben meestal de status van ambtenaar. Dat betekent dat ze via een eenzijdig aanstellingsbesluit worden aangenomen en bij een arbeidsgeschil naar de bestuursrechter gaan. De Tweede Kamer heeft de wens om de positie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk te stellen met die van andere werknemers. Dat gaat gebeuren per 1 januari 2020, als de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) wordt ingevoerd.

Wat verandert er vanaf 1 januari 2020?
Werknemers komen straks meteen onder het arbeidsrecht te vallen. Dat betekent dat ze op basis van een arbeidsovereenkomst worden aangenomen, die werknemer en werkgever beide tekenen. Daarnaast is bij een arbeidsgeschil niet langer de bestuursrechter, maar de kantonrechter in beeld. Dit is vanaf 1 januari 2020 in principe ook aan de orde voor werknemers die al dienst zijn.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?
Bent u al in dienst, dan gebeurt de omzetting van een eenzijdig aanstellingsbesluit naar een tweezijdige arbeidsovereenkomst van rechtswege. In feite zou de werkgever daarvoor niets hoeven te doen. In ons overleg met werkgeversorganisaties hebben we alvast gepleit voor heldere en tijdige communicatie. Wij verwachten dat de werkgever u per brief op de hoogte stelt en dat u dus niet een nieuwe arbeidsovereenkomst hoeft te tekenen. Zodra hierover meer bekend is, zullen we dat uiteraard laten weten. Heeft u nu al vragen of opmerkingen? Werknemers van verenigingen die zich hebben aangesloten bij FBZ Rechtshulp kunnen bij ons terecht via 088 – 13 44 111 of rechtshulp@fbz.nl. Voor meer informatie kunt u ook kijken op https://www.wnra.nl/wat-verandert-er.

Datum

14-5-2019 

Tonen in

Nieuws 

Afbeelding

 

Alternatieve URL

 

Spotitem

Nee 

Spottekst

 

Afbeelding_Spot

 

CAO

 

Thema

Wnra 

Downloads

 

Bron

 

Verloopt

 
Bijlagen
Gemaakt om 15-5-2019 10:27  door m.dekker@lad.nl 
Laatst gewijzigd op 15-5-2019 11:02  door Corrie Kooijman 
Verdergaan naar hoofdinhoud

FBZ

Zoeken
FBZ > Nieuws > Wetswijziging voor werknemers bij overheidsinstelling  

Nieuws: Wetswijziging voor werknemers bij overheidsinstelling