U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Cao > Detail

 Nieuws

Actuele ontwikkelingen voor umc-medewerkers
Voor werknemers in umc's zijn afspraken gemaakt over compensatie van verschoven uren, de reparatie van het derde WW-jaar en de gevolgen van de Wnra.
Generatieregeling UMCG
In het UMCG is een akkoord bereikt over een generatieregeling. AC/FBZ en CMHF hebben daar niet voor getekend, omdat de regeling op een aantal punten niet past binnen het Kader Generatiebeleid.
App Cao UMC vernieuwd
De app voor de Cao UMC is geheel vernieuwd. De afspraken uit de Cao UMC 2018-2020 zijn in de vernieuwde app opgenomen en de tools en veelgestelde vragen zijn geactualiseerd.

Onderzoek psychosociale belasting op de spoedeisende hulp
Aan de pilot doen 28 ziekenhuizen mee, waaronder de helft van alle umc’s.
Leon van Halder overleden
FBZ ontving gisteren het droevige bericht dat Leon van Halder (1955), tot voor kort bestuursvoorzitter van het Radboudumc en lid van het NFU-bestuur, op 27 maart is overleden. 
Generatiebeleid voor werknemers umc’s
De cao-partijen voor de Cao UMC zijn een Kader Generatiebeleid overeengekomen, dat de basis is voor het maken van generatiebeleidafspraken per umc.
Tips voor gezond werken via Dokterhoe
Dokterhoe, een website voor alle werknemers van umc’s, is vernieuwd. De website bevat praktische informatie om gezond en veilig te kunnen werken. 
Kom naar de ‘slimme ochtenddienst’ op 14 maart
SoFoKleS, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor onder andere umc's, organiseert op 14 maart een ‘Slimme ochtenddienst’ voor werknemers in umc's.
Cao-partijen maken concrete afspraken over terugdringen werkdruk in umc’s
Werknemersorganisaties hebben nadere afspraken gemaakt met de NFU over het terugdringen van de werkdruk in umc’s. 
Vergoeding coassistenten uiterlijk in april uitbetaald
Coassistenten in een umc krijgen de maandelijkse vergoeding die onlangs in de Cao UMC is afgesproken, uiterlijk in april uitbetaald. 
Meer griep bij nachtdienst in het ziekenhuis
Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.
Pensioenpremies PFZW en ABP voor 2019 bekend
De premie bij PFZW blijft 23,5%. De premie bij ABP stijgt van 22,9 naar 24,9%
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2019: onze ambities voor de nieuwe cao’s
We zetten ons in voor een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket voor artsen, paramedici en andere hoogopgeleide zorgprofessionals.
Umc's staan er financieel gezond voor
De umc's krijgen van BDO gemiddeld een 9,2 voor hun financiële gezondheid.
Cao UMC is een feit
Alle werknemersorganisaties die aan tafel zitten bij de Cao UMC hebben intussen ingestemd met het eindbod voor een nieuwe cao. Dat betekent dat de Cao UMC 2018-2020 een feit is. 
AC/FBZ stemt in met eindbod Cao UMC
AC/FBZ heeft op 31 oktober aan de NFU laten weten in te stemmen met het eindbod voor een nieuwe Cao UMC. 
“Eindbod Cao UMC is marktconform”
AC/FBZ vindt dat de NFU in het eindbod voor een Cao UMC eindelijk heeft geluisterd naar werknemers. "We sturen het bod binnenkort naar de verenigingen, zodat die hun leden kunnen raadplegen."
Hoe vordert u uw verenigingscontributie terug?
Maak het bij uw werkgever kenbaar als u in aanmerking wilt komen voor teruggave van de contributie van uw vereniging.
Geen perspectief op nieuwe Cao UMC
Op 6 september hebben de werknemersorganisaties een tweede informeel verkennend gesprek gehad met de NFU. Dat overleg heeft niet gebracht wat we ervan hadden verwacht.
Informeel gesprek met NFU krijgt vervolg
Na het eerste informele gesprek met de NFU volgt binnenkort een tweede gesprek om de onderhandelingsruimte voor een Cao UMC nader te verkennen.
Al 6.500 umc-medewerkers kwamen in actie
Samen met de andere werknemersorganisaties gaat AC/FBZ binnenkort een informeel gesprek aan met de NFU over de Cao UMC. 
Meer acties in umc’s
Werknemers in umc’s laten er deze zomer geen twijfel over bestaan dat ze een goede cao willen met een reële loonsverhoging en duidelijke afspraken over het verminderen van werkdruk.
De acties in de umc’s voor een goede cao beginnen!
De aftrap is maandag 9 juli met stiptheidsacties in het LUMC. Komende weken volgen alle andere umc's. Eigenlijk is het al begonnen.
Werknemers denken en doen mee om een goede Cao UMC voor elkaar te krijgen!
Wat de NFU betreft zitten er in het geheel geen verbeteringen in voor de werknemers bij de umc’s.
Acties in voorbereiding voor een goede Cao UMC
De aard en omvang van de acties wordt bepaald in overleg met de werknemers.
Werknemersorganisaties stellen een ultimatum aan de NFU
Samen met de andere werknemersorganisaties heeft AC-FBZ vandaag een ultimatumbrief verstuurd aan de NFU. 
Binnenkort: bijeenkomsten in alle umc's
De onderhandelingen voor een nieuwe Cao UMC liggen stil. Werkgevers blijven vasthouden aan hun voorstellen. 
Twee vertegenwoordigers Ambtenarencentrum in Verantwoordingsorgaan ABP
Onze vertegenwoordigers ervoor dat we als bonden aangehaakt zijn bij de ontwikkelingen bij het ABP.
Onderzoek NOS: Personeelstekorten ziekenhuizen nemen dramatisch toe
Er staan ruim 2200 vacatures open voor medisch personeel.
Onderhandelingen Cao UMC vastgelopen
De onderhandelingen voor een nieuwe Cao UMC zijn vastgelopen. Werknemersorganisaties gaan zich beraden op vervolgstappen.
Jaarverslag 2017 beschikbaar
Voor de tien cao’s waarbij FBZ cao-partij is, werden in de eerste helft van 2017 liefst zeven akkoorden afgesloten.
Inperken ‘expatsubsidie’ geen goed idee
Onderzoeksinstituten, kennisorganisaties en umc’s vrezen hard te worden getroffen door de maatregel.
Arbeidsmarktmonitor UMC in de maak
SoFoKleS, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor onder andere umc’s, gaat samen met TNO en FWG een Arbeidsmarktmonitor UMC ontwikkelen. 
Nog geen nieuwe Cao UMC
Op 25 april hebben we opnieuw gesproken met de NFU over een nieuwe Cao UMC. Een aantal verslechteringen is van tafel gehaald, maar er is nog geen zicht op een nieuwe cao.
Update Cao UMC: werknemers willen een goede cao!
De afgelopen twee weken hebben ruim 850 werknemers de bijeenkomsten in de acht umc’s bezocht over de nieuwe Cao UMC.
FBZ groeit verder: nu ruim 34.000 leden
We blijven groeien. Afgelopen jaar zijn er 2.500 leden bijgekomen. Dat is bijna 8%.
Aangesloten bij pensioenfonds ABP? Stem op onze AC-kandidaat voor invloed op uw pensioen!
Bij voldoende stemmen komt een van onze kandidaten in het Verantwoordingsorgaan.
Rijksoverheid informeert onderwijssector over verandering rechtspositie medewerkers
Vanaf 2020 geldt voor alle medewerkers in de onderwijssectoren het private arbeidsrecht.
App ‘Goedenacht’ uitgebreid met stappenteller en nieuwe recepten
De app helpt medewerkers zo vitaal mogelijk te werken in de nacht.
Een nieuwe Cao UMC nog ver weg
Op 22 maart is opnieuw gesproken over een nieuwe Cao UMC, maar het overleg verloopt moeizaam. Daarom organiseren de werknemersorganisaties binnenkort in alle umc's ledenbijeenkomsten.
Teleurstelling over nieuwe inzet NFU
De NFU heeft een nieuwe inzet voor de Cao UMC opgesteld. Duidelijk is dat de inzet van de werknemersorganisaties en die van de NFU op veel onderwerpen nog steeds mijlenver uit elkaar liggen. 
ABP-regeling kent recht op aanvulling nabestaandenpensioen
Vanaf 1 mei vervalt de Anw-compensatie, maar de ABP-regeling kent een aanvulling op het nabestaandenpensioen bij pensioenopbouw voor 1996.
Cao-inzet van NFU van tafel
Het eerste overleg over een nieuwe cao UMC heeft ertoe geleid dat de werkgeversorganisatie NFU haar huidige inzetbrief van tafel haalt. Zij zal komen met een nieuwe, meer concrete inzet. 
Onderhandelingen nieuwe Cao UMC binnenkort van start
De eerste onderhandelingsronde voor een nieuwe Cao UMC staat gepland op 8 februari. Op 9 januari hebben de cao-partijen een aftrapbijeenkomst gehad.
Gezamenlijk voorstel werknemers voor nieuwe Cao UMC
In 2018 starten de onderhandelingen voor een nieuwe Cao UMC. De werknemersorganisaties zijn gekomen tot een gezamenlijke inzet.
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2018 vastgesteld
Onze ambities voor arbeidsvoorwaar-delijke ontwikkelingen zijn vastgelegd in het arbeidsvoorwaardenbeleid.
Werkt u bij een umc, universiteit of onderzoekinstelling?
De meeste werknemers bij deze instellingen zijn nu formeel ambtenaar.
Helderheid over uitvoering loonruimteovereenkomst umc’s
Werknemers in umc’s krijgen per 1 augustus 2017 een structurele salarisstijging van 0,55%.
Creatief meedenken over vernieuwing en verandering in uw umc?
Bent u tussen de 18 en 35 jaar en wilt u invloed uitoefenen op uw toekomst en die van uw collega’s?
Achterbanraadpleging gestart over eindbod NFU loonruimteovereenkomst
De NFU heeft op 5 juli een eindbod gedaan voor de uitvoering van de loonruimteovereenkomst, die medewerkers in umc’s raakt.
Overleg over loonruimteovereenkomst umc’s leidt nog niet tot resultaat
Op 28 juni vond overleg plaats met werkgeversorganisatie NFU over de naleving van de loonruimteovereenkomst.
Online toolbox ondersteunt umc’s bij banenafspraak
Bij iedere umc moeten eind 2023 zo'n 224 medewerkers met een arbeidsbeperking aan het werk zijn.
Normalisering rechtspositie ambtenaren en de rol van de OR
Het CAOP en De Voort Advocaten hebben een update uitgebracht van hun e-book over de normalisering rechtspositie ambtenaren.
Input voor nieuwe Cao UMC
De voorbereidingen zijn gestart om onze inzet te bepalen voor een nieuwe cao.
Jaarverslag FBZ is beschikbaar
FBZ timmert voor vele beroepsgroepen met een dienstverband stevig aan de weg.
Minister streeft naar normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020
Het streven is de normalisering van de ambtelijke rechtspositie vanaf 1 januari 2020 in te voeren.
Arbeidsvoorwaardenbeleid: kader voor inzet cao’s
Het arbeidsvoorwaardenbeleid vormt het kader voor de cao-inzet, bijvoorbeeld voor de onderhandelingen over salarisontwikkeling in de nieuwe cao’s.
Geen verlaging pensioenen bij ambtenarenfonds ABP
Ambtenarenfonds ABP gaat de pensioenen dit jaar niet verlagen. De positie van het fonds is goed genoeg om geen maatregelen te hoeven nemen.
Ambtenarencentrum: uitspraak rechter laat ambtenaren in de kou staan
De overheidsbonden bekijken hoe toch tot goede afspraken te komen over de aangepaste rechtspositie van ambtenaren.
Staat in gelijk gesteld in geschil rechtspositie ambtenaren
De minister kan de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren bekrachtigen zonder met de bonden te hoeven praten.
Conferentieverslag ‘Dynamiek op de academische arbeidsmarkt’
Welke arbeidsmarktontwikkelingen en arbeidsgerelateerde thema's zijn actueel bij umc's, universiteiten en onderzoekinstellingen? Een verslag.
Werkt u in een umc? Dan is er de UMC Zorgverzekering
De UMC Zorgverzekering is afgestemd op de wensen van werknemers in de umc’s.
Pensioenpremie ABP stijgt in 2017
De premie wordt verhoogd van 18,8 naar 21,1%. Werkgevers betalen hiervan 70% en werknemers 30%.
Turbo spoedappel normalisering rechtspositie ambtenaren
Op maandag 12 december 2016 vond de zitting plaats.

Medewerkers umc’s tekenen massaal de petitie umc's
De petitie Geen eenmalige fooi maar structurele loonsverhoging is afgelopen weken 15.000 keer getekend.
Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren
Ambtenaren krjjgen dezelfde rechtspositie als werknemers in het bedrijfsleven. Maar eerst moet nog veel uitgewerkt worden.
App helpt internationale wetenschappers bij immigratie
Buitenlandse wetenschappers die hier aan de slag gaan bij bv een universiteit of umc moeten veel regelen.
Alle cao-afspraken umc’s in nieuwe gratis app
De nieuwe app cao umc’s geeft werkgevers en medewerkers gemakkelijk en snel inzicht in de cao.
Petitie voor structurele loonsverhoging umc's
De vier centrales voor overheidspersoneel zijn een petitie gestart, omdat umc’s de afspraken uit de loonruimteovereenkomst niet nakomen. Teken onze petitie ook!
Kort geding NFU: vordering niet toegewezen
De werknemersorganisaties spanden een kort geding aan tegen NFU die niet de afspraken in de loonruimteovereenkomst naleefde.
NFU komt afgesproken loonsverhoging niet na
De werknemersorganisaties AC/FBZ, FNV, CMHF en CNV voelen zich genoodzaakt NFU via een kort geding de loonovereenkomst na te komen.
Gastlocaties gezocht voor bijeenkomsten ‘Samenwerken met politie en OM’
Duidelijk over agressie nodigt zorgorganisaties uit om als gastlocatie van één van de bijeenkomsten te fungeren.
Met dokterhoe gezond werken in een umc
'Dokter, hoe bescherm ik mijn gezondheid?'
Arbeidsongeschiktheids-verzekering voor werknemers umc’s
Via het umc geldt een korting op de premie van minstens 27%.
Wat gebeurde er bij FBZ in 2015?
In het jaarverslag blikt FBZ terug op het jaar 2015 waarin veel is gebeurd. Zo kwamen praktisch alle cao’s waarbij FBZ cao-partij is tot stand. Maar dat ging niet vanzelf.
NFU legt rekening op het bordje van de werknemers in umc’s
De 67.000 werknemers in umc’s hebben in januari niet de afgesproken loonsverhoging op hun loonstrookje gezien.
Nieuwe app helpt bij vitaal en gezond werken tijdens nachtdienst
Nachtdiensten ontregelen het natuurlijke bioritme en dat kan leiden tot specifieke gezondheidsklachten.
Duurzaam inzetbare werknemers: vergroot wat al goed gaat
Kennis over duurzame inzetbaarheid is er in ruime mate, maar wanneer 'pakt' het medewerkers?
Premies UMC Zorgverzekering bekend
UMC Zorgverzekering heeft de premietabellen voor 2016 gepubliceerd. De premietabellen staan op de website van FBZ.
Uitspraak Hof: FNV verliest hoger beroep loonruimteovereenkomst
Het Gerechtshof heeft de eis van de FNV afgewezen om de afspraken in de loonruimteovereenkomst ongeldig te laten verklaren.
Akkoord over compensatie pensioenaftopping in umc’s
CMHF en AC/FBZ hebben ingestemd met het eindbod van de NFU voor het compenseren van de pensioenaftopping voor werknemers in umc’s.
AC/FBZ stemt in met eindbod NFU
AC/FBZ stemt in met eindbod voor het compenseren van werknemers die door pensioenaftopping worden geraakt.
Rechter: bovensectoraal akkoord is geldig
De FNV heeft het kort geding over de loonruimteovereenkomst verloren. De overeenkomst werd gesloten tussen drie overheidscentrales en het kabinet.
Goede hoop na kort geding FNV
Bij de Rechtbank Den Haag vond het kort geding plaats over de loonruimteovereenkomst publieke sector.
Academische arbeidsmarkt: Congres ‘Duurzaam Advies over Inzetbaarheid’
Een congres over manieren om kennis en wetenschap rondom duurzame inzetbaarheid werkend te krijgen.
Leden drie overheidscentrales stemmen in met loonruimteovereenkomst
Met het bovensectorale akkoord is een einde gekomen aan de jarenlange nullijn in grote delen van de publieke sector.
ABP Partnerpensioen wijzigt
De ABP-regeling voor het PartnerPlusPensioen wordt opgeheven. Werknemers nemen het door hen ingelegde bedrag mee in het ABP Partnerpensioen.
Hoe verhoudt loonruimte-overeenkomst publieke sector zich tot Cao UMC?
Hoe verhoudt die nieuwe overeenkomst zich nou tot de nieuwe Cao UMC die pas tot stand kwam? En wat betekent dit voor het salaris van de werknemers in de umc's?
Ledenraadpleging onderhandelaarsovereenkomst loonruimte publieke sector van start
De FBZ-verenigingen die aangesloten zijn bij het Ambtenarencentrum raadplegen komende weken hun leden. 
Oplossing pensioenaftopping voor umc’s
Met werkgeversorganisatie NFU is overeenstemming bereikt over een oplossing voor de problematiek van pensioenaftopping.
Onderhandelaarsovereenkomst overheidspersoneel
Ambtenarencentrum (AC), CCOOP en CMHF hebben een onderhandelaarsovereenkomst gesloten voor de loonruimte publieke sector.
AC/FBZ-achterban stemt in met Cao UMC
De achterban van AC/FBZ heeft met een grote meerderheid ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao UMC.
Werknemers Cao UMC: onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie geborgd
De umc’s betalen conform de nieuwe regelgeving een gemiddelde van de individueel verkregen TOD over verlofuren.
Cao-akkoord voor umc’s goed nieuws voor coassistenten
In het akkoord voor de nieuwe cao voor umc's zijn ook afspraken gemaakt voor geneeskundestudenten die coschappen lopen in een umc.
AC/FBZ bereikt onderhandelaarsakkoord voor nieuwe Cao UMC
AC/FBZ en de andere werknemersorganisaties hebben in de vroege ochtend van 10 juni 2015 met werkgeversorganisatie NFU een onderhandelaarsakkoord bereikt.
ABP organiseert webinar over eerder of gedeeltelijk stoppen met werken
Pensioenfonds ABP organiseert webinars om u op een interactieve manier te informeren over uw pensioen.
Wat betekent veranderende omgeving voor positie van universitair medisch specialisten?
De Federatie Medisch Specialisten en de LAD hebben een nota uitgebracht over de positie van de 4.300 universitair medisch specialisten.
Cao UMC: veel vragen, nog geen antwoorden
Over voorstellen van NFU over Werk en zekerheid en Duurzame inzetbaarheid zijn vragen gesteld.
Tweede ronde Cao UMC: onderhandelingen nog in beginfase
Alle partijen die betrokken zijn bij de Cao UMC hebben voor de tweede keer met elkaar gesproken om te komen tot een nieuwe cao.
Onderhandelingen voor nieuwe Cao UMC gestart
De onderhandelingen voor een nieuwe Cao UMC zijn 17 maart 2015 van start gegaan.
Inschaling onderzoekers in opleiding in Cao UMC
Er komen geregeld vragen over de inschaling van de basisarts/promovendus bij umc’s. FBZ legt uit wat er in de cao staat. 
Vrijval pensioenpremie benutten voor compensatie
Werkgeversorganisaties moeten de vrijval van de werkgeversbijdrage in de pensioenopbouw boven de 100.000 euro compenseren aan de werknemers die het betreft.
UMC Zorgverzekering: verzekeringspakket voor 2015 bekend
UMC Zorgverzekering heeft haar verzekeringspakket voor 2015 bekendgemaakt. Dit is een collectieve verzekering waar umc-medewerkers gebruik van kunnen maken.
Umc-medewerkers blijven verzekerd bij ABP
De geplande overstap per 1 januari 2015 van de umc's van pensioenfonds ABP naar PFZW gaat niet door.
Pensioenovergang werknemers umc’s van de baan
AC/FBZ, CMHF, Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak hebben dinsdag 10 juni 2014 een laatste ultieme poging gedaan om met de Nederlandse Federatie van UMC's (NFU) tot overeenstemming te komen over de pensioenovergang van de Universitair Medische Centra (umc's).
Brochure ‘Ontslag uit het umc’
Het Landelijk Overleg Academische Ziekenhuizen heeft een nieuwe brochure Ontslag uit het umc uitgebracht.
Cao UMC in het Engels
De Cao Universitair Medische Centra 2013-2015 is nu ook in het Engels beschikbaar.
Hoofdlijnen Cao UMC 2013-2015 (samen)werken in dialoog!
Van de Cao UMC 2013-2015 is nu ook een versie beschikbaar waarin de werkgever en werknemersorganisaties, waaronder AC/FBZ, op hoofdlijnen de vernieuwingsagenda weergeven.
Update pensioenovergang medewerkers UMC's naar PFZW
De onderhandelingen over de overgang van de medewerkers van de Universitair Medische Centra (UMC’s) van pensioenfonds ABP naar PFZW per 1 januari 2015 zijn nog steeds gaande.