U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Cao > Detail

 Nieuws

Uitstel onderhandelingen Cao Kraamzorg
Omdat eerst meer duidelijk moet worden over de financiële kaders zijn de onderhandelingen uitgesteld.
Leden denken mee tijdens onderhandelingen Cao Kraamzorg
Zo oefenen ze invloed uit op het cao-proces. Ook brengen leden signalen uit de dagelijkse praktijk naar boven.
Voorbereidingen nieuwe Cao Kraamzorg
Onze achterban levert de komende weken input voor de nieuwe cao.
Zorgelijke situatie kraamzorgorganisaties; meeste draaien verlies
Brancheorganisatie Bo Geboortezorg dringt bij de NZa aan op hogere tarieven.
Werkgevers mogen niet tornen aan vergoeding wachtdienst kraamverzorgenden
Hoe zit het nu precies met deze vergoeding bij een oproep?
Alle werkgevers moeten nu Cao Kraamzorg toepassen
Dat komt omdat de minister van SZW de cao algemeen verbindend heeft verklaard.
Pensioenpremies PFZW en ABP voor 2019 bekend
De premie bij PFZW blijft 23,5%. De premie bij ABP stijgt van 22,9 naar 24,9%
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2019: onze ambities voor de nieuwe cao’s
We zetten ons in voor een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket voor artsen, paramedici en andere hoogopgeleide zorgprofessionals.
Hoe vordert u uw verenigingscontributie terug?
Maak het bij uw werkgever kenbaar als u in aanmerking wilt komen voor teruggave van de contributie van uw vereniging.
Achterban FBZ stemt in met onderhandelaarsakkoord Cao Kraamzorg
De leden van AVBZ/VHP-zorg (kraamverzorgers) en NVL (lactatiekundigen) stemmen in met het akkoord.
Onderhandelaarsakkoord Cao Kraamzorg
Op 20 juli is een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Kraamzorg, die geldt voor 2018 en 2019.
Bonden trekken overleg Cao Kraamzorg vlot; hoogste tijd voor een resultaat!
De sense of urgency voor het maken van nieuwe cao-afspraken lijkt bij de werkgever volledig te ontbreken.
Vakbonden blazen gesprek met werkgevers over Cao Kraamzorg af
Het is de vakbonden er alles aan gelegen te komen tot een goede tweede cao.
Jaarverslag 2017 beschikbaar
Voor de tien cao’s waarbij FBZ cao-partij is, werden in de eerste helft van 2017 liefst zeven akkoorden afgesloten.
Werkgeversvoorstellen nieuwe Cao Kraamzorg onder de maat: vakbonden schorten overleg op
De werkgeversvoorstellen zijn te mager en bieden geen basis voor onderhandelingen.
Cao-partijen Kraamzorg wisselen inzetten uit
Komende periode voeren ze overleg om overeenstemming te bereiken over inhoudelijke punten.
Onderhandelingen voor tweede Cao Kraamzorg van start
Eind november kwamen cao-partijen bijeen voor de eerste onderhandelingsronde voor een nieuwe Cao Kraamzorg vanaf 2018.
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2018 vastgesteld
Onze ambities voor arbeidsvoorwaar-delijke ontwikkelingen zijn vastgelegd in het arbeidsvoorwaardenbeleid.
Publieksvriendelijke versie Cao Kraamzorg
Op www.cao.bogeboortezorg.nl zijn alle cao-artikelen te vinden. Er is ook een mobiele versie voor smartphone of tablet.
Werknemersbelangen lactatiekundigen nu ook vertegenwoordigd door FBZ
Onlangs is de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL) federatiepartner geworden van FBZ.
Cao-partijen stellen tekst Cao Kraamzorg vast
De tekst van de allereerste Cao Kraamzorg is sinds 13 juli beschikbaar.
Eerste Cao Kraamzorg ondertekend!
Met instemming van de achterbannen kon het akkoord voor de eerste cao  formeel ondertekend worden.
Reparatie reiskostenafspraken maken Cao Kraamzorg definitief
Met aangepaste afspraken voor de reiskosten is de cao alsnog tot stand gekomen. 
Jaarverslag FBZ is beschikbaar
FBZ timmert voor vele beroepsgroepen met een dienstverband stevig aan de weg.
Recordaantal fusies en overnames in zorg
Met 81 transacties is in 2016 een nieuw record gevestigd.
Geen eerste Cao Kraamzorg
Nu de leden van alle vier vakbonden niet instemmen met het onderhandelaarsakkoord wordt deze niet omgezet in een cao.
Arbeidsvoorwaardenbeleid: kader voor inzet cao’s
Het arbeidsvoorwaardenbeleid vormt het kader voor de cao-inzet, bijvoorbeeld voor de onderhandelingen over salarisontwikkeling in de nieuwe cao’s.
FWG Geboortezorg voor functies indelen in de kraamzorg
Met FWG Geboortezorg kunnen de meest voorkomende functies in de geboortezorg ingedeeld worden.
Onderhandelaarsakkoord voor eerste Cao Kraamzorg
Bo Geboortezorg en werknemersorganisaties waaronder FBZ hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de eerste Cao Kraamzorg.
PFZW: geen indexatie pensioenen in 2017
De pensioenen gaan niet omhoog, en de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen blijft gelijk.
Besprekingen voor de eerste Cao Kraamzorg gestart
De kraamzorg krijgt een eigen cao. Op 23 november 2016 is de derde  onderhandelingsronde.