U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Cao > Detail

 Nieuws

Nieuwe Cao Jeugdzorg is een feit!
Cao-partijen kunnen de tekst van het akkoord nu verder uitwerken in een actuele cao-tekst.
Steeds meer jeugdzorginstellingen onder financiële druk
De transitie van de jeugdzorg naar gemeenten levert een belangrijke bijdrage aan de druk op de sector.
Cao-akkoord voor de jeugdzorg
Er is een kortdurende cao afgesproken zodat voor de 31.000 werknemers nu wel een eerste stap gemaakt wordt in verbetering van koopkracht.
Werkzaam in de jeugdzorg? Kom op 11 november naar het event Werkplezier XL
Een inspirerende, interessante en interactieve middag rondom werkplezier en werkdruk.
FBZ roept werkgevers in de jeugdzorg op tot goed werkgeverschap

De werkgevers zijn aan zet voor het vinden van middelen om een goede nieuwe Cao Jeugdzorg af te kunnen sluiten.

Veel partijen in zorg en welzijn dragen Manifest voor het Kind
FBZ doet dit als vakbond van (para)medische beroepsgroepen samen met de bij haar aangesloten verenigingen,
Rollen werkgevers en werknemers in de jeugdzorg bij arbeidsvoorwaarden
Werkgevers zijn aan zet om noodzakelijke middelen te genereren zodat het overleg over de arbeidsvoorwaarden hervat kan worden. 
Cao Jeugdzorg automatisch verlengd tot 1 april 2020
Er is nog veel werk aan de winkel voor een nieuwe cao, maar omdat de huidige cao niet is opgezegd, is deze automatisch met een jaar verlengd. Hoe zit dat?
Actieplan voor de jeugdzorg moet financiële ruimte creëren
De vakbonden oefenen waar mogelijk hun invloed uit op het actieplan van de werkgevers. Van belang is dat de werkomstandigheden in de jeugdsector verbeteren.
Vakbonden spreken met Jeugdzorg Nederland over noodzakelijke stimulansen
De bonden gaan op 22 maart in gesprek over het toegestuurde actieplan voor de sector.  
Vakbonden in jeugdzorg eisen aanvalsplan tegen bezuinigingsbeleid
Jeugdzorg Nederland moet uiterlijk 19 maart een aanvalsplan opleveren om geld vrij te maken voor een nieuwe cao, schrijven de vakbonden.
Grote zorgen over Cao Jeugdzorg
De drie werknemersorganisaties die aan tafel zitten voor de Cao Jeugdzorg houden een crisisberaad, aangezien Jeugdzorg Nederland bij haar standpunt blijft dat er onvoldoende financiële ruimte is.
Eerste gesprek over nieuwe Cao Jeugdzorg niet hoopgevend
Werkgevers lieten vakbonden direct bij aanvang weten dat er weinig tot geen financiële ruimte is waarmee zij de onderhandelingen kunnen starten.
5 feb: Start onderhandelingen nieuwe Cao Jeugdzorg
Op 5 februari a.s. gaan de onderhandelingen over een nieuwe cao Jeugdzorg van start. De huidige cao loopt tot 1 april 2019.
Pensioenpremies PFZW en ABP voor 2019 bekend
De premie bij PFZW blijft 23,5%. De premie bij ABP stijgt van 22,9 naar 24,9%
Nieuw arbeidsmarktplatform: Jeugdzorg werkt!
Alles over arbeidsvoorwaarden en arbeidsmarktbeleid in de jeugdzorg.
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2019: onze ambities voor de nieuwe cao’s
We zetten ons in voor een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket voor artsen, paramedici en andere hoogopgeleide zorgprofessionals.
Eerste voorbereidingen nieuwe Cao Jeugdzorg gestart
Op basis van gesprekken en inbreng van verschillende beroepsgroepen stellen we een agenda op.
Hoe vordert u uw verenigingscontributie terug?
Maak het bij uw werkgever kenbaar als u in aanmerking wilt komen voor teruggave van de contributie van uw vereniging.
Jaarverslag 2017 beschikbaar
Voor de tien cao’s waarbij FBZ cao-partij is, werden in de eerste helft van 2017 liefst zeven akkoorden afgesloten.
UWV verwacht 1,5% banengroei in de zorg
Meeste werkgevers in de ziekenhuizen, ggz en VVT hebben moeite vacatures in te vullen.
Teken de petitie om knelpunten jeugdzorg op te lossen
FBZ, CNV, FNV en Jeugdzorg Nederland zijn een online petitie gestart om de knelpunten in de jeugdzorg aan te kaarten bij gemeenteraadsleden.
Reparatie derde WW-jaar in de jeugdzorg
FCB licht de afspraken toe over reparatie van het derde WW-jaar in de jeugdzorg. Wat betekent dit voor werkgevers en werknemers?

 

Arbeidsvoorwaardenbeleid 2018 vastgesteld
Onze ambities voor arbeidsvoorwaar-delijke ontwikkelingen zijn vastgelegd in het arbeidsvoorwaardenbeleid.
Negen op de tien werknemers in de jeugdzorg ervaart agressie
Uit het onderzoeksprogramma blijkt dat bijna 90% het afgelopen jaar met agressie te maken had.
Cao-partijen vragen Tweede kamer om integrale verbeteragenda voor knelpunten jeugdzorg
De situatie is nu echt nijpend, hoog tijd dus om de neerwaartse spiraal te keren.
Cao Jeugdzorg algemeen verbindend verklaard
Dit voorkomt concurrentie op arbeidsvoorwaarden en brengt duidelijkheid en rust in een sector.
Nieuwe Cao Jeugdzorg: tekst en salarisschalen beschikbaar
Cao-partijen hebben de tekst vastgesteld. Ook de nieuwe salaristabellen zijn beschikbaar.
Ook het akkoord voor een nieuwe Cao Jeugdzorg is rond!
De achterban van FBZ stemde ermee in. De cao-tekst volgt op korte termijn.

 

Ledenraadpleging Cao Jeugdzorg gestart
Werknemersorganisaties hebben met Jeugdzorg Nederland een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Jeugdzorg.
Constructief overleg Cao Jeugdzorg
Op 23 mei is in een constructieve sfeer onderhandeld over een nieuwe Cao Jeugdzorg. FBZ hoopt binnenkort tot overeenstemming te komen.
Jaarverslag FBZ is beschikbaar
FBZ timmert voor vele beroepsgroepen met een dienstverband stevig aan de weg.
NIP en NVO onderzoeken cao-afspraak (her)registratie gedragswetenschappers
Ze evalueren onder gedragswetenschappers de ervaringen met kosten voor scholing en ontwikkeling. 
Update onderhandelingen Cao Jeugdzorg
Onderwerpen zijn besproken als het tegengaan van werkdruk,
de mogelijkheden voor scholing, en de salarisparagraaf.
Arbeidsvoorwaardenbeleid: kader voor inzet cao’s
Het arbeidsvoorwaardenbeleid vormt het kader voor de cao-inzet, bijvoorbeeld voor de onderhandelingen over salarisontwikkeling in de nieuwe cao’s.
Update onderhandelingen nieuwe Cao Jeugdzorg
Onder meer is gesproken over loonontwikkeling en het terugdringen van werkdruk.
PFZW: geen indexatie pensioenen in 2017
De pensioenen gaan niet omhoog, en de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen blijft gelijk.
Onderhandelingen Cao Jeugdzorg van start
Op 12 oktober 2016 kwamen partijen voor het eerst bijeen om te overleggen over een nieuwe Cao Jeugdzorg.
Cao Jeugdzorg 2016 algemeen verbindend verklaard
De Cao Jeugdzorg geldt daarmee voor werkgevers en werknemers in de hele sector.
Gastlocaties gezocht voor bijeenkomsten ‘Samenwerken met politie en OM’
Duidelijk over agressie nodigt zorgorganisaties uit om als gastlocatie van één van de bijeenkomsten te fungeren.
Agressie-aanpak: stimuleren van gewenst gedrag leidt tot meer veiligheid
Juist het stimuleren van gewenst, positief gedrag heeft een gunstig effect op het gevoel van veiligheid.  
Meer weten over functiecreatie in de jeugdzorg?
Kom dan op 9 juni 2016 naar de ochtendconferentie in Amersfoort.
Wat gebeurde er bij FBZ in 2015?
In het jaarverslag blikt FBZ terug op het jaar 2015 waarin veel is gebeurd. Zo kwamen praktisch alle cao’s waarbij FBZ cao-partij is tot stand. Maar dat ging niet vanzelf.
Nieuwe Cao Jeugdzorg voor 2016
FBZ heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de Cao Jeugdzorg.
Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao Jeugdzorg gestart
Tot en met 19 januari 2016 kan de achterban van FBZ reageren op het onderhandelaarsakkoord.
FBZ sluit onderhandelaarsakkoord voor nieuwe Cao Jeugdzorg
FBZ heeft met de andere werknemersorganisaties en Jeugdzorg Nederland een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao.
Nieuwe hypotheekvorm opent deuren voor wie zorgt
Uniek is dat ook onregelmatige inkomsten meetellen bij de hypotheekberekening.
 
Ervaringen delen na invoering Functieboek Jeugdzorg?
FCB organiseert donderdag 26 november 2015 een voortgangssessie over de invoering van het Functieboek.
Nieuwe kans voor ondersteuning bij anti-agressiebeleid
Impuls geven aan anti-agressiebeleid? Dien een aanvraag in voor ondersteuning. 
 
Professionals pakken samen agressie aan
Op het congres ‘Agressie aanpakken doe je zó’ vertellen collega’s en anders deskundigen hoe te zorgen voor een heldere succesvolle aanpak.
Agressiebeleid: bijeenkomstenreeks ‘Incident? Actie!’
Na een agressie-incident moet een organisatie altijd in actie komen. Dat staat centraal in een nieuwe bijeenkomstenreeks.
Onderhandelingen Cao Jeugdzorg opgeschort
Jeugdzorg Nederland heeft de onderhandelingen voor een nieuwe Cao Jeugdzorg opgeschort.
Meer weten over functiecreatie in de jeugdzorg? Neem deel aan de bijeenkomst
Hoor of deel uw ervaringen met het creëren van extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Cao Jeugdzorg 2015-2016 Algemeen Verbindend Verklaard
Terwijl de onderhandelingen over een nieuwe Cao Jeugdzorg gaande zijn, is de intussen verlengde vorige cao algemeen verbindend verklaard. 
Na agressie: altijd melden, altijd bespreken, altijd handelen
Agressie en geweld tegen medewerkers in de zorg moet vaker worden opgevolgd. Bijvoorbeeld door het doen van een aangifte.
Extra mogelijkheid voor ondersteuning anti-agressiebeleid
Organisaties kunnen een aanvraag indienen om aanspraak te maken op de extra gelden uit de ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’.
Congres 'Agressie aanpakken doe je zó'
Alle ins en outs over de aanpak van agressie tijdens het congres op 19 november 2015 met: 7 branches, 1.000 professionals, 9 workshops en 3 thema’s.
Functiecreatie in de jeugdzorg
Welke functies kunnen in de jeugdzorg gecreëerd worden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?
Tekst Cao Jeugdzorg in toegankelijke taal
Volgens afspraak in het vorige akkoord voor de Cao Jeugdzorg 2014-2015 is de tekst van de cao toegankelijker en leesbaarder gemaakt.
Meer geld voor de aanpak van agressie
Minister Schippers van VWS maakt dit jaar 1 miljoen extra vrij voor het Actieplan Veilig werken in de Zorg.
Onderhandelingen Cao Jeugdzorg van start
Op 15 april 2015 zijn de onderhandelingen gestart voor een nieuwe Cao Jeugdzorg.
PFZW presenteert visie op toekomst pensioen
PFZW heeft in het kader van de Nationale Pensioendialoog inbreng geleverd voor het toekomstige pensioenstelsel.
Suggesties voor nieuwe Cao Jeugdzorg?
De leden van FBZ-organisaties wordt gevraagd input voor de nieuwe Cao Jeugdzorg te sturen naar hun beroepsvereniging.
Ouderschapsverlof in de Cao Jeugdzorg
De brochure Ouderschapsverlof in de Cao Jeugdzorg geeft een toelichting op afspraken in de Cao Jeugdzorg 2014-2015.
Cao Jeugdzorg 2014-2015 algemeen verbindend verklaard
De Cao Jeugdzorg 2014-2015 is bij besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard.
Salaristabellen Cao Jeugdzorg 2014-2015 beschikbaar
Er zijn nieuwe salaristabellen voor de Cao Jeugdzorg. Hierin zijn de afspraken uit het cao-akkoord 2014-2015 verwerkt.
Breed draagvlak voor de Cao Jeugdzorg
Met de instemming van zowel de achterban van de jeugdzorgorganisaties als de leden van Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en de leden van de FBZ-organisaties is er breed draagvlak voor de Cao Jeugdzorg 2014-2015.
Onderhandelaarsakkoord Cao Jeugdzorg
Er is een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Jeugdzorg 2014-2015. De cao geldt voor ruim 30.000 werknemers.
Jeugdzorgmedewerkers bieden staatssecretaris Van Rijn petitie aan
Een delegatie van jeugdzorgmedewerkers overhandigen op donderdag 12 juni 2014 een petitie aan staatssecretaris Van Rijn. Dit doen zij samen met werknemersorganisaties, waaronder FBZ.
Intensief overleg Cao Jeugdzorg
Op 27 mei 2014 vonden wederom onderhandelingen voor een nieuwe Cao Jeugdzorg plaats. Er is intensief overleg gevoerd.
Onderhandelingen Cao Jeugdzorg: vervolg op 7 en 15 mei 2014
Tijdens de onderhandelingen over de Cao Jeugdzorg op 22 april jl. is de input van leden over wachtgeld en salaris aan de orde gekomen.
Overleg Cao Jeugdzorg moeizaam
Eind 2013 hebben de werknemersorganisaties, waaronder FBZ, het overleg voor een nieuwe Cao Jeugdzorg hervat. Na diverse onderhandelingsrondes is er nog steeds geen uitzicht op een nieuwe cao.
Bijeenkomsten nieuw functieboek Jeugdzorg
De werknemersorganisaties FBZ, CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV organiseren bijeenkomsten rondom het nieuwe (concept) functieboek Jeugdzorg. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen leden van FBZ-organisaties die vallen onder de Cao Jeugdzorg hierop reageren.
Cao Jeugdzorg: wordt vervolgd
Jeugdzorg Nederland en de werknemersorganisaties, waaronder de FBZ, hebben op 31 januari jl. overlegd over een nieuwe Cao Jeugdzorg. De verschillen zijn nog groot, zo bleek ook nu weer.