U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Cao > Detail
Cao
Ziekenhuizen
De Cao Ziekenhuizen geldt voor werknemers in dienst bij een werkgever die lid is van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Deze cao is van toepassing op 200.000 werknemers. Voor medisch specialisten in dienst van een algemeen ziekenhuis geldt de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in dienstverband (AMS). Voor alle achtergrondinformatie over deze cao:
Nieuws
Derde onderhandelingsronde Cao Ziekenhuizen: oplossingsrichtingen generatiebeleid verkend
Er vond constructief overleg plaats over de thema’s generatiepact en ORT.
Ziekenhuizen moeten volgens cao stagiairs verloskunde stagevergoeding betalen
FBZ behartigt de belangen van verloskundigen en monitort of de ziekenhuizen de cao gaan naleven.
Tweede onderhandelronde Cao Ziekenhuizen in het teken van generatiebeleid
Tijdens de tweede onderhandelronde over een nieuwe Cao Ziekenhuizen is met name gesproken over generatiebeleid.