U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Cao > Detail
Cao
Universitair Medische Centra (UMC)
Voor werknemers in dienst van een universitair medisch centrum (umc) geldt de Cao UMC. Het gaat om 67.000 werknemers. Voor medisch specialisten die ten minste 18 uur in de patiëntenzorg binnen een umc werken, geldt de HAMS (Honoreringsregeling Academisch Medisch Specialisten). Deze regeling maakt deel uit van de Cao UMC. Voor alle achtergrondinformatie over deze cao:
Nieuws
Minister streeft naar normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020
Het streven is de normalisering van de ambtelijke rechtspositie vanaf 1 januari 2020 in te voeren.
Arbeidsvoorwaardenbeleid: kader voor inzet cao’s
Het arbeidsvoorwaardenbeleid vormt het kader voor de cao-inzet, bijvoorbeeld voor de onderhandelingen over salarisontwikkeling in de nieuwe cao’s.
Geen verlaging pensioenen bij ambtenarenfonds ABP
Ambtenarenfonds ABP gaat de pensioenen dit jaar niet verlagen. De positie van het fonds is goed genoeg om geen maatregelen te hoeven nemen.