U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Cao > Detail
Cao
Jeugdzorg
De Cao Jeugdzorg geldt voor werknemers in dienst van een jeugdzorgorganisatie die onder de Wet op de Jeugdzorg valt. Het gaat om 31.000 werknemers. De cao loopt van 1 januari 2017 tot 1 april 2019. Voor alle achtergrondinformatie over deze cao:
Nieuws
Reparatie derde WW-jaar in de jeugdzorg
FCB licht de afspraken toe over reparatie van het derde WW-jaar in de jeugdzorg. Wat betekent dit voor werkgevers en werknemers?

 

Arbeidsvoorwaardenbeleid 2018 vastgesteld
Onze ambities voor arbeidsvoorwaar-delijke ontwikkelingen zijn vastgelegd in het arbeidsvoorwaardenbeleid.
Negen op de tien werknemers in de jeugdzorg ervaart agressie
Uit het onderzoeksprogramma blijkt dat bijna 90% het afgelopen jaar met agressie te maken had.