U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Cao > Detail
Cao
Jeugdzorg
De Cao Jeugdzorg geldt voor werknemers in dienst van een jeugdzorgorganisatie die onder de Wet op de Jeugdzorg valt. Het gaat om 31.000 werknemers. Voor alle achtergrondinformatie over deze cao:
Nieuws
NIP en NVO onderzoeken cao-afspraak (her)registratie gedragswetenschappers
Ze evalueren onder gedragswetenschappers de ervaringen met kosten voor scholing en ontwikkeling. 
Update onderhandelingen Cao Jeugdzorg
Onderwerpen zijn besproken als het tegengaan van werkdruk,
de mogelijkheden voor scholing, en de salarisparagraaf.
Arbeidsvoorwaardenbeleid: kader voor inzet cao’s
Het arbeidsvoorwaardenbeleid vormt het kader voor de cao-inzet, bijvoorbeeld voor de onderhandelingen over salarisontwikkeling in de nieuwe cao’s.