U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Cao > Detail
Cao
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
Voor werknemers in dienst van een GGZ-instelling die aangesloten is bij werkgeversorganisatie GGZ Nederland geldt de Cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Een groot deel van de GGZ-instellingen is lid van GGZ Nederland. Het gaat om 85.000 werknemers. Onderdeel van de Cao GGZ is de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in de GGZ. Deze is van toepassing op medisch specialisten in dienst van een GGZ-instelling. Voor alle achtergrondinformatie over deze cao:
Nieuws
Onderhandelaarsakkoord Cao GGZ
FBZ heeft op 24 mei samen met FNV, CNV en NU’91 een onderhandelaarsakkoord bereikt met GGZ Nederland over een nieuwe Cao GGZ.
Constructief overleg Cao GGZ
Op 8 en 9 mei vond opnieuw een constructief overleg plaats over de Cao GGZ. Het volgende overleg staat gepland op 24 mei.
Toenemende zorgvraag leidt alleen tot groei inkomsten ziekenhuizen
Maar de omzet daalde bij VVT-instellingen. Bij GGZ en gehandicaptenzorgorganisaties veranderde er niet veel.