U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Cao > Detail
Cao
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
Voor werknemers in dienst van een GGZ-instelling die aangesloten is bij werkgeversorganisatie GGZ Nederland geldt de Cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Een groot deel van de GGZ-instellingen is lid van GGZ Nederland. Het gaat om 85.000 werknemers. Onderdeel van de Cao GGZ is de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in de GGZ. Deze is van toepassing op medisch specialisten in dienst van een GGZ-instelling. Voor alle achtergrondinformatie over deze cao:
Nieuws
Update onderhandelingen nieuwe Cao GGZ
Er is een akkoord bereikt over pensioenaftopping, een van de speerpunten van FBZ. Ook is gesproken over generatiepact.
Acties psychiaters opgeschort vanwege akkoord pensioenaftopping
De door psychiaters geplande 48-uurs zondagsdienst op 28 en 29 maart is opgeschort.
Psychiaters voeren opnieuw actie op 28 en 29 maart
Zo’n 1.200 psychiaters uit 32 ggz-instellingen doen op 28 en 29 maart mee aan een 48-uurs zondagsdienst, vanwege de pensioenaftopping.