U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Actueel > Publicaties
Publicaties
Artikelen
Folders
Jaarverslagen
Arbeidsvoorwaarden- beleid
Meerjarenbeleidsplan

 Publicaties

Het Bureau FBZ faciliteert de informatievoorziening door FBZ-organisaties naar de in totaal 32.000 leden. Zij gebruiken de materialen om hun leden te informeren. Bijvoorbeeld folders die praktische informatie over een bepaald onderwerp bundelen, zoals Advies bij dreigend baanverlies. Of artikelen over actuele onderwerpen, zoals functiewaardering of positionering. Het arbeidsvoorwaardenbeleid vormt het kader voor de inzet bij cao-onderhandelingen.

Kies een categorie...
Artikelen
Lilian de Groot maakt kennis met AC-HOP
Lilian de Groot gaat voor de leden van AC-HOP onderhandelen over de Cao Onderzoekinstellingen. Lilian: 'Ik maak graag nader kennis met AC-HOP en luister graag naar de mensen in het veld om te horen wat er speelt op de werkvloer'.
Artikel FBZ in Ergotherapie Magazine ´Laat horen wat jullie nodig hebben´
Vermoedelijk zijn maar weinig ergotherapeuten op de hoogte van het werk van de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ). Toch voert deze werknemersorganisatie voor zorgprofessionals al jaren de cao-onderhandelingen met werkgevers. Daarnaast zet ze zich actief in voor bemiddeling van werk naar werk, na ontslag of reorganisatie. Arthur Warmer, cao-onderhandelaar, over een vakbond die in de luwte opereert.
Verstevig uw positie door een goede functieomschrijving
Over de relatie tussen positionering en functiewaardering gaf Arthur Warmer, onderhandelaar arbeidsvoorwaarden bij werknemersorganisatie FBZ en deskundige op het gebied van functiewaardering, twee workshops aan ruim 50 geestelijk verzorgers tijdens het jaarlijkse VGVZ-symposium in juni 2014. Dat het onderwerp functieomschrijving een actueel thema is, bleek uit de praktijkvoorbeelden van deelnemers. Ze hadden dan ook veel vragen. Arthur Warmer aan het woord.
Folders
Maak kennis met FBZ
Hoe steekt werknemersorganisatie FBZ in elkaar? Namens welke (beroeps)verenigingen onderhandelt FBZ aan cao-tafels? Wat doet FBZ nog meer om de belangen van de achterban te behartigen? Dat staat in de factsheet Maak kennis met FBZ.
Sociaal plan
Een reorganisatie bij een organisatie kan gevolgen hebben voor de werknemers. Vaak stelt de werkgever met de werknemersorganisaties, waaronder FBZ, een sociaal plan op om de gevolgen voor het personeel op te vangen.
De Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao)
In een cao staan arbeidsvoorwaarden, zoals salaris en verlof, die op u als werknemer van toepassing zijn. Maar een cao bevat ook andere afspraken. Deze folder geeft antwoord op vragen als: Wat is een cao en hoe komt deze tot stand? Welke rol hebben de leden? En: waar moet de werkgever zich aan houden?
Advies bij dreigend banenverlies
Het zijn onzekere tijden voor tal van werknemers: in organisaties wordt volop gereorganiseerd. Dit kan gevolgen hebben voor uw baan. Deze folder geeft antwoord op vragen als: Hoe kunt u zich voorbereiden op veranderingen in uw organisatie? Wat is hierbij de rol van OR? En: wat doen uw beroepsorganisatie en FBZ?
Arbeidsvoorwaardenbeleid
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2017
Het arbeidsvoorwaardenbeleid vormt het kader voor de cao-inzet, bijvoorbeeld voor de onderhandelingen over de salarisontwikkeling in de nieuw af te sluiten cao’s. De specifieke inzet per cao bepaalt FBZ samen met de (beroeps)verenigingen en met de leden uit het werkveld in de cao-klankbordgroepen.
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2016
Arbeidsvoorwaardenbeleid FBZ 2015
Arbeidsvoorwaardenbeleid 2014
Het arbeidsvoorwaardenbeleid geeft de koers van FBZ op hoofdlijnen weer. Dit vormt het kader voor de cao-inzetten. Verder bevat het de ambities van FBZ voor het komende jaar aan de hand van ontwikkelingen en trends op de arbeidsmarkt.
Jaarverslagen
Jaarverslag 2016
Voor de leden van (beroeps)verenigingen met een dienstverband zet cao-partij FBZ zich onverminderd in op de drie speerpunten: goede arbeidsvoorwaarden, gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en een arbeidsmarkt met perspectief. Na intensieve onderhandelingen kwam een aantal cao’s tot stand.
Jaarverslag 2015
In 2015 kwamen praktisch alle cao’s waarbij FBZ cao-partij tot stand. Ook het overleg met de instellingen heeft hoge prioriteit. Door de transities in de zorg zijn reorganisaties en fusies aan de orde van de dag. In 2015 sloot FBZ ruim 100 sociaal plannen waarin gedwongen ontslag is voorkomen en afspraken zijn gemaakt over salarisgarantie.
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Werknemersorganisatie FBZ onderhandelt namens 20 organisaties en 28.000 professionals over arbeidsvoorwaarden aan grote cao-tafels in de zorg. Bijvoorbeeld de Cao VVT, Cao Ziekenhuizen en de Cao GGZ. Verder onderhandelt FBZ over sociaal plannen bij reorganisaties bij instellingen. Het jaarverslag geeft een beeld van de activiteiten in 2013.
Jaarverslag 2012
Het jaarverslag van FBZ geeft een beeld van de activiteiten in 2012. Per cao worden de ontwikkelingen vermeld. Ook wordt verslag gedaan van de landelijke overleggen, zoals arbeidsmarktfondsen en pensioenfondsen, waarin FBZ de belangen van leden behartigt. Verder zijn folders en een uitgebreide FAQ ontwikkeld.
Meerjarenbeleidsplan
Meerjarenbeleidsplan 2017-2021
Het meerjarenbeleidsplan omschrijft de strategische koers en de te bereiken resultaten op het vlak van de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en de arbeidsmarkt voor de komende jaren.